TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

  • Pasport we nusgasy (25-45 ýaş suratlary hökman)
  • Sürüjilik synag ýazmajy
  • Lukman barlaglarynyň kepilnamasy (083 görnüşli lukmançylyk kepilnama)
  • Arakhorlygyň we Ruhy keselleriň öňüni alyş merkezinden kepilnama
  • 2 sany reňkli surat (3×4 ölçegde)
  • Sürüjilik şahadatnama (eger sürüjilik şahadatnama häzirki degişli ýeriňizden alynmadyk bolsa, öňki alan ýeriňizden tassyknama hökman almaly)
  • Arza bellenen tertipde doldyrylmaly

22.06.21 y · Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi

Ýene-de okaň

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle