TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

  • Pasport we nusgasy (25-45 ýaş suratlary hökman)
  • Sürüjilik synag ýazmajy
  • Lukman barlaglarynyň kepilnamasy (083 görnüşli lukmançylyk kepilnama)
  • Arakhorlygyň we Ruhy keselleriň öňüni alyş merkezinden kepilnama
  • 2 sany reňkli surat (3×4 ölçegde)
  • Sürüjilik şahadatnama (eger sürüjilik şahadatnama häzirki degişli ýeriňizden alynmadyk bolsa, öňki alan ýeriňizden tassyknama hökman almaly)
  • Arza bellenen tertipde doldyrylmaly

22.06.21 y · Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

“121” belgili awtobus gatnaw ugry açyldy

Ata Watan Eserleri

Teswirle