TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Sürüjileriň dykgatyna!

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy sms-habarnamasy arkaly gyş paslynyň gelendigi sebäpli awtoulaglary dolandyrmak babatda seresap bolmagy sürüjileriň dykgatyna ýetirdi. Şol sms-habarnamasynda şeýle diýilýär.

Hormatly sürüjiler!

Gyş paslynda howanyň sowamagy bilen ýollarda döreýän sürçek zerarly sürüjileriň awtoulaglary seresap dolandyrmagyny ýatladýarys!

PÝGG

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň internet saýty dörediler

Ata Watan Eserleri

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi indiki hepde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly harby adynyň nyşany gowşuryldy

Teswirle