Sungatyň goşa daragty : Suraý we Sona Myradowalar

Milli kino hem teatr sungatymyzyň taryhynda yz goýan ussatlarymyz sanardan kän. Olaryň arasynda ýüzbe-ýüz görenlerimiz-de, diňe döreden kino hem sahna eserleriniň arhiw ýazgylarynyň üsti bilen tanaýanlarymyz-da bar. Doganlar Suraý hem-de Sona Myradowalar hem sungatda yz goýan halypalar. Bir mahal paýtagtymyzdaky haly kärhanasynda işledim. Köplenç halyçylaryň armasyny ýetirmek üçin kärhanamyza ýurdumyzyň … Continue reading Sungatyň goşa daragty : Suraý we Sona Myradowalar