Şugundyryň kesel bejerijilik häsiýetleri

Dün­ýä­de ön­dü­ril­ýän şe­ke­riň 30 gö­te­ri­mi şu­gun­dyr­dan alyn­ýar. Ol di­ňe bir şe­ker al­mak üçin däl, iý­mit hök­mün­de hem giň­den ula­nyl­ýar. De­mir, ka­liý, mag­niý, C we B wi­ta­min­le­ri­ne baý bo­lan gök ekin, sag­lyk üçin örän peý­da­ly­dyr. Süý­ji ta­ga­mly şu­gun­dy­ryň bir­nä­çe gör­nü­şi bar. Olaryň go­ýy gy­zyl, ak, sa­ry reňk­lisi bol­ýar. Ýylyň dowamynda saçaklarymyzy … Continue reading Şugundyryň kesel bejerijilik häsiýetleri