Şu gün – Çagalary goramagyň halkara güni

Türkmenistanyň Prezidenti ýaş türkmenistanlylary güneşli tomus paslynyň ilkinji gününde giňden bellenilýän Çagalary goramagyň halkara güni bilen gutlady. Döwlet Baştutanynyň Gutlag hatynda şeýle diýilýär: Mähriban halkym! Berkarar döwletimiziň bagtyýar körpeleri! Sizi tutuş dünýä bileleşigi bilen birlikde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde güneşli tomus paslynyň ilkinji gününde giňden bellenilýän Çagalary goramagyň halkara … Continue reading Şu gün – Çagalary goramagyň halkara güni