TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Şu gezekki Olimpiýa oýunlarynda näme üçin «Wel Barker» baýragy gowşurylmady?

Olimpiýa oýunlaryndaky ýaryşlaryň çäginde iň owadan urgy ulanan boksça «Wel Barker» baýragynyň berilýändiginden, megerem, habaryňyz bardyr.

Ýöne şu gezekki Oýunlaryň iň gowy boksçusy anyklanylmady. Näme üçin?

Mälim bolşy ýaly, bu baýrak AIBA ― Halkara boks assosiasiýasy tarapyndan döredildi. Şu gezekki Oýunlarda bolsa ýaryşy AIBA däl-de, degişli kompaniýa gurady.

Şonuň üçin hem Tokio ― 2020-de «Wel Barker» baýragy hiç bir boksça gowşurylmady.

Ýeri gelende aýtsak, 2016-njy ýyldaky Olimpiýa oýunlarynda bu baýraga özbegistanly boksçy Hasonbaý Dusmatow mynasyp bolupdy.

Türkmenistan Gyrgyzystana elektrik energiýasyny iberer

 

 

Ýene-de okaň

Katar-2022: Messili Argentina 1/8 finala çykdy

Dünýä çempionatynyň ilkinji zenan emini

Saud Arabystany dünýä çempionatyny gurnamakçy

Teswirle