Su Bayramında Yağmur Bereketi

Türkmenistan’da 1995 yılından bu yana kutlanan ‘Su Damlası – Altın Tanesi’ bayramı bu defa da renkli görüntülere sahne oldu. Su bayramın kutlandığı günde başkent Aşkabat dâhil Türkmenistan’ın çoğu yerinde yağmur bereketi yağdı.  Ülkede her sene Nisan ayının ilk Pazar günü Su Bayramı kutlanmaktadır. Kutlamaların adresi Aşkabat’ın kuzey kesiminden geçen Karakum nehrinin kıyısı oldu. Törene, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, bakanlar, kamu kuruluş yetkilileri, Aşkabat’taki yabancı büyükelçiler ve çok sayıda misafir katıldı.

Törenin yapıldığı alanda Türkmenistan’ın tarım sektöründe kazandığı başarıları simgeleyen sergi düzenlendi. Ayrıca, nehrin kıyısında eski dönemlerde yerin altından su çıkarmak için kullanılan teknikler anlatıldı. Türkmenistan’da modern sulama metotları hakkında bilgi verildi.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Bunun yanı sıra tören kapsamında folklor gösterileri sunuldu. Spor müsabakaları düzenlendi. Nehirde gemilerle tur atıldı. Nehrin kıyısındaki ‘Su Damlası – Altın Tanesi’ dev yazı törene katılanların dikkatini çekti.

Türkmen halkı eski dönemlerden beri suyu tasarruflu kullanan bir halk. Yüzölçümünün büyük bir kısmını çöl kaplayan Türkmenistan’da suyun değerini anlamak amacıyla her sene bu bayram kutlanmaktadır. 

Törende Türkmenistan Devlet Başkanı adından su sektöründe çalışanlar ödüllendirildi. Devlet Başkanı ayrıca, bu bayram dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Aynı gün bu bayram ülkenin bütün vilayetlerinde, ilçelerinde ve kasabalarında kutlandı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  “Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar