TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ştaýnmaýer: Germaniýa Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşy bolar

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna gutlag hatyny iberdi. Şol hatynda Frank-Walter Ştaýnmaýer Germaniýa mundan beýläk-de Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşy boljakdygyny belledi.

Bu gutlag hatynda şeýle diýilýär:

– Sizi we Türkmenistanyň halkyny Garaşsyzlyk güni bilen gutlaýaryn.

Ýurtlarymyzyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 30 ýyldan gowrak mundan ozal ýola goýuldy. Şol geçen döwürde biziň köptaraplaýyn gatnaşyklarymyz syýasy, ykdysady we medeni ulgamlarda yzygiderli ösdürildi. Germaniýa mundan beýläk-de Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşy bolar hem-de onuň ýurdy ykdysady taýdan döwrebaplaşdyrmak, demokratik ösüş ýoly boýunça ädýän ädimlerini goldar.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti: futbol boýunça dünýä çempionatynyň hormatly myhmany

Baş Redaktor

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Teswirle