JEMGYÝET

Stambulda Türkmen talyplar Nowruz çäresine gatnaşar

2019-nji ýylyň 21-nji martynda Stambul şäheriniň Topkapy sebitinde ýerleşýän medeniýet seýilgähinde, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy we Stambul welaýatynyň häkimligi tarapyndan Halkara Nowruz baýramçylygy mynasybetli dabaraly çäre geçiriler.

Nowruz baýramçylygy çäresine ähli Türkmenistanly talyplarymyzy we ildeşlerimizi çagyrýarys.

Nowruz baýramçylygy çäresi sagat 9:30 da başlanar.

Habarlaşmak Üçin:

Seýit Haknazarow: +90 536 448 4478

Azat Jepbarow: +90 554 691 8775

Uktam Islamkulow: +90 553 525 46 75

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi