DÜNÝÄ

Stambul howa menziline saglyk şahadatnamasy berildi

Stambul howa menzili dünýäde ilkinji bolup “Howa menziliniň saglyk akkreditasiýasy” şahadatnamasyna (Airport Health Accrediation) mynasyp boldy.

Bu şahadatnama, Stambul howa menziliniň dolandyryş kompaniýasynyň aladasy bilen 2020-nji ýylyň 24-nji iýulynda “Howa menzilleri geňeşi” tarapyndan başlanan maksatnamanyň çäginde berildi.

Şeýlelikde, Stambul howa menzili Türkiýede we dünýäde iň ösen sanitariýa we epidemiologiki howpsuzlygy bolan howa menzilleriniň sanawyna girdi.

Koronawirus pandemiýasy ýüze çykandan soň görülýän berk saglyk çäreleri sebäpli Stambul howa menzili ozal Türkiýäniň raýat awiasiýa administrasiýasynyň “Howa menzili pandemiýa şahadatnamasynyna” hem mynasyp boldy.

Mundan başga-da, Stambul howa menzili Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy gullugy tarapyndan yglan edilen “COVID-19” Howpsuzlyk teswirnamasyna gol çekdi.

Ýene-de okaň

“Arçabil” myhmanhanasynda halkara media forumy geçirildi

Türkmenistanyň goraghanalary Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi

1301 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi

Ýaponiýanyň Parlamentiniň wekilleri Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutladylar

Merkezi Aziýa-Ýaponiýa sammitini geçirmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan-BAE: energetika pudagynda daşky gurşawy goramak