Üst Düzey Görüşmeler Gerçekleştirildi.

Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 25. yıl dönemini kutlamak için Aşkabat’a üst düzey heyetler geldi. Başkent Aşkabat’a gelen Rusya Federasyonunun Astarhan eyaletinin valisi  Aleksand Jilkin Türkmen Lideri tarafından kabul edildi.  Türkmenistan ile Astarhanın arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Aşkabat ile Astarhan arasında direk uçak seferleri konusu da gündeme geldi.

Türkmen Lideri, ayrıca, dün, Katar emirinin aile üyesi, Faisal şirketinin Başkanı Faysal bin Naser Al-Tanini kabul etti. Önemli konuların ele alındığı görüşmede, 2010 yılında Katar’a, Katar Emirinin de bu sene Aşkabat’a gerçekleştirilen ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesindeki önemi vurgulandı. Görüşmeye Katar’ın Türkmenistan Büyükelçisi Halifa bin Ahmed Al-Suvaidi de katıldı.

Bu arada dün, Türkmen Lideri, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı görevini icra edici Şafkat Mirziyoyev ile telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Mirziyoyev, Türkmen Liderini Bağımsızlık Bayramı ile kutladı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı görevini icra edici Mirziyoyev’i Türkmenistan’a ziyaret için davet etti. Ziyaret tarihi diplomatik kanallarla tespit edilecek.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Öte yandan, bugün Türkmenistan Meclisinde, Pakistan Parlamentosunun Başkan yardımcısı Murtaza Javed Abbasinin başkanlığındaki heyetle görüşme gerçekleştirildi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär.
Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy
Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar