27/11/2020 22:49
Home SPORT Ýewropa çempionatyna syn...

Ýewropa çempionatyna syn…

Futbol äleminde geçen hepde gyzykly oýunlar juda köp boldy. Şeýle hem geçen hepdäniň başynda hem Çempionlar ligasy hem nobatdaky gezek başlady. Oýunlar biri-birinden tapawutly, ýiti howply pursatlara we owadan gollara baý boldy. Biz bolsa geçen hepdäniň öňdebaryjy futbol çempionlarynyň we Çempionlar ligasynyň we Ýewropa ligasynyň geçen duşuşyklary barada syn bermegimizi makul bildik.

Çempionlar ligasy barada

Geçen hepde Çempionlar ligasynda Russiýanyň “Zenit” futbol topary öz meýdançasynda “Brýugge” topary kabul etdi. Öz meýdançasynda gowy oýun görkezse-de, oýunyň ahyrnda “Zenit” garşydaş topardan gol geçirtdi, şeýlelikde hasap 1:2 hasaby bilen “Zenit” topary utuldy. Merkezi duşuşygy bolan “Çelsi-Sewilýa” öz aralarynda 0-0 deňme deň oýnadylar. “Barselona-Ferenswaroş” duşuşykda 5:0 hasaby bilen “Barselona” topary ýeňiş gazandy. Garaşylmadyk ýagdaý Fransiýada bolup geçdi. Ýerli “PSŽ” futbol topary “Mançester Ýunaýted” toparyndan, ýagny hüjümçi Reşfordyň oýunyň ykbal çözüji geçiren goly 1:2 hasaby bilen astyn geldiler. Bu ýaryşy üç gezek yzly-yzlyna gazanan, dünýäde Şa topary diýlip ykrar edilen “Real Madrid” futbol topary öz meýdançasynda Ukrainanyň “Şahtýor” toparyndan 2:3 hasaby bilen utuldy, hat-da “Şahtýor” oýunyň birinji ýarymynda 0:3 hasaby bilen öňe saýlanmagy hem başarypdylar. “Real Madrid” futbol toparyň 2-nji jogap goluny geçiren Luka Modriçiň goly hepdäniň iň owadan goly diýip hasap edildi. Soňky çempion “Bawariýa” öz meýdançasynda geçen ýyl “Liwerpul” toparyny bu ýaryşdan çetleşdiren “Atletiko Madrid” toparyny kabul etdi. Bu oýunda topara täze transfer edilen Luis Suarez hem kömek edip bilmedi. Duşuşyk 4:0 hasaby bilen “Bawariýa” ýeňiş gazandy. Ýaş futbolçylary ussat edip ýetişdirmekde tanalýan Niderlandiýanyň “Aýaks” futbol topary, Angliýada 30 ýyldan soňra çempion bolan “Liwerpul” toparyny kabul etdi. Duşuşykda “Aýaks” futbol toparynyň oýunçysy Tagliafiko, öz derwezesine gol geçirip, bu oýunda “Liwerpul” toparynyň ýeňiş gazanmagyna sebäp boldy.

Okap bilersiňiz  Ömrüň manysy

Ýewropa ligasy barada

Ispaniýanyň “Willereal” topary öz meýdançasynda Türkiýäniň “Siwasspor” futbol toparyny kabul etdi we duşuşyk örän çekeleşikli boldy. Pako Alkaseriň 74-78-nji minutlarda geçiren gollary, toparyna ýeňiş gazandyrdy. Angliýanyň “Tottenhem” futbol topary Tottenhem Hotspur stadionynda “LASK” toparyny kabul etdi we duşuşyk 3:0 hsaby bilen ýer eýeleriň peýdasyna tamamlandy. Duşuşykdan soň geçirilen tälimçileriň press-konferensiýasynda Mourinýo, bu duşuşykda ýeňiş gazanmak ýeňil bolmady diýip, belläp geçdi. “PSV-Granada” (1-2), “Napoli-AZ” (0-1), “Rapid Wien- Arsenal” (1-2), “Seltik-Milan”(1-3). Seltik topary hemişe  öz meýdançasynda örän güýçli oýun görkezýän topar hasaplanylýardy. Emma “Milan” toparyna hüjümçi Ibragimowiç gaýdyp gelenden soňra, topar öňki Milan toparyna meňzäp başlady diýip, hünärmenler belleýär.

Okap bilersiňiz  Russiýada koronawirusa garşy sanjym haçan başlaýar?

Angliýanyň “Premýerliga” çempionaty

Çempionatyň nobatdaky tapgyrynda merkez duşuşyklar geçirildi. “West Hem-Mançester Siti” (1-1). “Mançester Ýunaýted-Çelsi” (0-0). Toparyň täze transferi edilen oýunsysy Edinson Kawani topara hem kömek edip bilmedi. “Arsenal” futbol topary öz meýdançasynda “Lester Siti” futbol toparyny kabul etdi we duşuşyk garaşylmadyk ýagdaýda 0:1 hasaby “Lester” toparynyň haýryna tamamlandy. “Liwerpul-Şeffild Ýunaýted” (2:1), “Wulwerhempton-Nýukasl” (1-1). Ançellotiniň tälim berýän “Ewerton” futbol topary myhmançylykda “Southempton” toparyna 0:2 hasaby ýilen ýeňildiler. Duşuşygyň 72-nji minutynda “Ewerton” toparynyň oýunçy Luka Din gyzyl petek alyp meýdançany terk etdi.

Okap bilersiňiz  Çekirtge ― Hytaý üçin täze howp

Ispaniýanyň “La Liga” çempionaty

“Walensiýa” futbol topary myhmançylykda “Elçe” futbol topary bilen duşuşdy. Duşuşyk 2:1 hasaby bilen “Elçe” futbol topary ýeňiş gazandy. “Sewilýa” futbol topary öz meýdançasynda “Eýbar” futbol toparyndan ýeňildi. “Atletiko Madrid-Real Betis” (2:0), “Getafe-Granada” (0:1). Çempionatyň merkezi duşuşygy futbol janköýerleriň sabyrsyzlyk bilen garaşylýan, “Barselona” futbol topary öz meýdançasynda şa topar hasaplanylýan “Real Madrid” toparyny kabul etdi, ýagny başga-ça aýdanymyzda 245-nji “El-Klassiko” duşuşygy geçirildi. Eýýäm oýunuň 9-njy minutyna çenli toparlar birek-birege jogap gollar geçirdiler. Soňra 63-nji minutda goragçylaryň şasy hasaplanylýan Serhiýo Ramos 11 metrlik jerime urgudan dürs peýdalanmagy başaryp hasaby 1:2 çykardy. Oýunda iň soňky sözi Luka Modriçden geldi. 90-njy minutda horwatiýaly ýarymgoragçy owadan goly bilen hasaby 1:3 çykaryp, Şa topara ýeňiş gazandyrdy.

Italiýanyň “Seriýa A” çempionaty

“Inter” futbol topary myhmançylykda “Jenoa” futbol toparyndan 0:2 hasaby bilen üstün çykdy. “Lasio-Bolonýa” (2:1), “Benewento-Napoli” (1:2), “Fiorentina-Udineze” (3:2). “Ýuwentus” futbol topary öz meýdançasynda “Werona” futbol toparyny kabul etdi. Duşuşyk 1:1 hasaby bilen deňme-deň tamamlandy, oýunda bolsa howply pursatlar köp boldy, hat-da jerime meýdançanyň içinde Huan Kuadraonyň gönükdiren urgusy derwezäniň ýokarky sütünne degip gaýtdy. Şu gün bolsa çempionatyň merkezi duşuşygy geçiriler, ýagny “Milan” futbol topary öz meýdançasynda paýtagtyň “Roma” toparyny kabul eder.

Okap bilersiňiz  “Barselonany” Romanýoli gyzyklandyrýar
Okap bilersiňiz  Ronaldo Messiniň üstünligine ýetdi

Fransiýanyň “Liga 1” çempionaty

Çempionatyň soňky çempiony “PSŽ” topary öz meýdançasynda “Dijon” futbol toparyny kabul etdi. Duşuşyk 4:0 hasaby bilen ýer eýeleri ýeňiş gazandy. “Lorient-Marsel” (0:1), “Nissa-Lil” (1:1). Çempionatyň merkezi duşuşygy bolsa Lion şäherde geçdi. Ýerli “Olimpik Lion” futbol topary, “Monako” futbol toparyny kabul etdi. “Lion” futbol topary 4:1 hasaby bilen ýeňiş gazandy. Oýnuň 89-njy minutynda “Lion” toparynyň oýunçysy Melwin Bard gyzyl petek alyp meýdançany wagtyndan öň terk etmeli boldy.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Gözlegler we açyşlar: Amyderýa Hazynasy

“Amyderýa  Hazynasynyň  Syry” atly makalamyza dowam edýäris. Mälim  bolşy  ýaly  ýurdumyzyň  günorta  etraplary (Parfiýanyň  we  Margiananyň  ýerleri)  Ahemenitler  döwletiniň  21  satrapynyň (adminstratiw  birlik: etrap ...

Aman Kekilowyň eserlerinde “mugallym” we “mugallymçylyk” düşünjeleri

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  “Sag” we “çep” aýagyny ulanýan futbolçylaryň topary
Şahyr, ýazyjy, alym Aman Kekilowyň türkmen edebiýatynda özboluşly yz galdyrandygy bellidir. Onuň şygyr setirleri bilen bezelen “Söýgi”...

Turkmenistan- Home of Neutrality and Role of ECO CCI in Sustainable Development

In my congratulatory message to Turkmenistan President H.E. Gurbanguly Berdimuhamedov and people of Turkmenistan, It is gratifying that December 12 has been adopted by...

Halil Avcı : Daimi Tarafsızlık – dünyada barış ve kardeşliğin güvencesi

Kardeş ve dost ülke konumundaki Türkmenistan için 2020 yılı ayrı bir öneme sahiptir. 12 Aralık 1995'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 185 ülkenin oy birliği...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

  23-nji noýabr – Bütindünýä akwarel güni

          Islendik adam öz başarnygyna görä surat çekip biler, emma ony akwarel usulynda  ussatlyk bilen   çekmek her kime başardanok. Çünki ol...

Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanjak konsert

2020-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda Türkmenistanyň halk artisti Magtymguly adyndaky döwlet baýragynyň eýesi, halypa kompozitor Rejep Rejebowyň...

Dünýäniň ilkinji antibakterial telefony

Dünýäniň ilkinji antibakterial telefony Angliýada öndürildi. Telefonyň ýüzüne ýerleşdirilen ionlaryň bakteriýalaryň köpelmegine päsgel berýändigi mälim edildi. Dünýäde giňden ýaýran täze görnüşli koronawirus ýokanjy sebäpli tehnologiýa...

Hytaý kompaniýalary “Apple”-den ozdurdy

Dünýäniň telefon bazarynda Hytaýyň, Günorta Koreýanyň hem-de ABŞ-nyň kompaniýalary özara bäsleşýärler. Esasan hem, Günorta Koreýanyň “Samsung”, ABŞ-nyň “Apple” hem-de Hytaýyň “Huawei” kompaniýalarynyň arasynda bazarda...