28/01/2021 9:58
Home SPORT Ronaldonyň taryhy rekordy: iň köp gol geçiren futbolçy

Ronaldonyň taryhy rekordy: iň köp gol geçiren futbolçy

Şu hepde Italiýanyň “Seria A” milli futbol çempionatynda taryhy waka bolup geçdi. “Ýuwentus” topary bilen “Sassuolo” topary çempionatynyň 17-nji tapgyrynyň çäklerinde duşuşdy. “Ýuwentus” toparynyň düzümindäki dünýä belli futbolýy, portugaliýaly Kristiano Ronaldo bu duşuşykda tapawutlanyp, resmi duşuşyklardaky geçiren gollarynyň sanyny 759-ä ýetirdi. Bu görkeziji ony taryhyň iň köp gol geçiren futbolçysy derejesine ýetirdi.

Duşuşykda “Ýuwentus” topary garşydaşyny 3:1 hasabynda ýeňdi. Ronaldo toparynyň 3-nji goluny öz adyna ýazdyryp, Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hem-de çykyş eden toparlarynyň düzüminde geçiren gollarynyň sanyny 759-a ýetirdi.

Dürli metbugat gulluklary, bu görkeziji bilen Ronaldo ozalky Awstriýanyň hem-de Çehoslowakiýaly Ýosef Bisanyň rekordyny gaýtadyly. Bu dünýä futbolynyň rekordy.

Olardan soňra ikinji orunda Braziliýanyň ady rowaýata öwrülen futbolçysy Pele gelýär. Onuň gollarynyň sany 757-ä deňdir.

Ýöne irki ýyllaryň futbolçylary Bisan, Pele we beýleki hüjümçileriň has köp gol geçiriendigi hem aýdylýar. Meselem, “Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation” (RSSSF) edarasynyň hasaplamalaryna görä, Bisan 805, braziliýaly Romario 772 we Pele 767 gol geçirendigi hem bellenilip geçilýär.

Okap bilersiňiz  Asya futbolunun kalbi BAE’de atacak

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  “Mançester Siti”-niň nobatdaky kubogy

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowa hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda ýurdumyzyň Döwlet serhet...

Iň köp isleg bildirilen kabelsiz gulaklyk

2020-nji ýylda “Bluetooth-gulaklygynyň” ähli görnüşleriniň jemi 300 million sanysy satyldy diýip, “Strategy Analytics” kompaniýasy maglumat berýär. Geçen ýylda kabelsiz gulaklyklaryň arasynda “TWS” gulaklygyna uly...

Türkmen toparlarynyň AFK Kubogyndaky garşydaşlary belli boldy

Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň bije çekişlik dabarasy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň Futbol Federasiýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  AFC Kupası D grubunda muhteşem dönüş
Onuň netijesinde Türkmenistanyň futbol...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanda “E-commerce” hyzmaty

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýüridiki taraplara we hususy telekecilere E-commerce (Internet Ekwaýring) hyzmatyny hödürleýär. Bu barada bankyň saýtynda aýdylýar. Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady...

Azerbaýjanyň Daşary işler ministriniň Türkmenistana sapary

2021-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Jeýhun Aziz ogly Baýramowyň ýolbaşçylygyndaky azerbaýjan wekiliýetiniň Türkmenistana iki günlük sapary başlandy. Ertesi gün Azerbaýjanyň DIM-niň...

Elektroulaglar üçin batareýa önümçiligine girişer

Ýewropa Bileleşigi elektrik awtoulaglary üçin elektrik akkumulýator pudagyny ösdürmek boýunça 2,9 milliard ýewro maýa goýum sarp eder diýip, “Euronews” habar gullugy habar berýär. Ýewropa...

Dünýäniň iň gymmat markalary

“Brand Finans” atly halkara markasyna baha beriş guramasy tarapyndan taýýarlanan “Dünýäniň iň gymmat 500 markasy-Global 500-2021” gözleg işlerini tamamlady. Gözleg işleriniň jemi boýunça “Apple”...