27/11/2020 22:38
Home SPORT Messiniň islegi

Messiniň islegi

“Barselona” futbol toparynda çykyş edýän we 2021-nji ýylyň tomus aýlarynda şertnamasy tamamlanýan dünýä belli futbolçy Lionel Messi, häzirki wagtda Angliýanyň “Mançester Siti” futbol topary bilen işjeň gepleşikleri alyp barýar. Bu barada metbugatda çykýan habarlara görä, Messi bu topara geçmek üçin käbir isleglerini beýan etdi.

Şolaryň biri-de geljekdäki tomusky transfer penjiresinde bu toparyň tälimçisi Pep Gwardiola we hüjümçisi Kun Aguero topar bilen öz şertnamalaryny uzaltsalar, onda Lionel Messi hem bu topara goşulyp biler.

Geçen tomusda hüjümçi “Barselona” toparyndan aýrylmak isläpdi. Emma toparyň ýolbaşçylary rugsat bermediler. Muňa derek, argentinaly super ýyldyz 2021-nji ýylyň tomsunda şertnamasy gutaranda gitjekdigini habar berdi. 33 ýaşly ýyldyz oýunçynyň täze topary “Mançester Siti” bolup biler.

 

Saglyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertlerinde Saglyk ulgamyna degişli habarlar dünýäniň ähli ýerlerinde iň köp okalýan habarlaryň biridir!

Okap bilersiňiz  Wagtyň gymmaty

IŇ TÄZE HABARLAR

Aman Kekilowyň eserlerinde “mugallym” we “mugallymçylyk” düşünjeleri

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Şahyr, ýazyjy, alym Aman Kekilowyň türkmen edebiýatynda özboluşly yz galdyrandygy bellidir. Onuň şygyr setirleri bilen bezelen “Söýgi”...

Turkmenistan- Home of Neutrality and Role of ECO CCI in Sustainable Development

In my congratulatory message to Turkmenistan President H.E. Gurbanguly Berdimuhamedov and people of Turkmenistan, It is gratifying that December 12 has been adopted by...

Halil Avcı : Daimi Tarafsızlık – dünyada barış ve kardeşliğin güvencesi

Kardeş ve dost ülke konumundaki Türkmenistan için 2020 yılı ayrı bir öneme sahiptir. 12 Aralık 1995'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 185 ülkenin oy birliği...

Tarafsızlık sayfamız faaliyete başlıyor

Türkmenistan Birlemiş Milletler özel kararıyla kazanılan Daimi Tarafsızlık statüsünün 25.yıldönümünü kutlamaktadır. "Türkmenistan-Tarafsızlık Ülkesi" yılında Türkmenistan’da bu önemli bayram dolayısıyla ülke ve dünya çapında birçok...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Samsung”-dan täze funksiýa garaşylýar

Häzirki wagtda akylly telefonlaryň ulanyjylary, özleriniň telefonlarynda barmak yzy skaneri ýa-da paroly bolmazdan ýüzüni çalt açyp bolýan funksiýa öwrenişdi. Indi bolsa dünýä belli “Samsung”...

Amyderýa Hazynasynyň Syry

Gözlegler  we  açyşlar Gadymy  Gündogaryň  taryhynda  aýratyn  orna  mynasyp  bolan  zergärçilik  sungatynyň  nepisligi, sünnäligi  bilen  tapawutlanan  nusgalary  adamzat  geçmişiniň  bütin  dowamynda  özüniň  kämillik  ýoluny  geçipdir....

Reňkler dünýäsi üçin täze açyş

Ýsraýylyň Tel-Awiw şäherindäki uniwersitetiniň alymlary tarapyndan işlenip düzülen täze tehnologiýa, adaty kameralaryň we adamyň gözüniň kesgitläp bilmeýän reňklerini anyklap biler. Tehnologiýa tebigatda bar, ýöne...

Glen Gilmore – Turkmenistan has much to offer visitors

Glen Gilmore is an author, attorney, social media strategist and adjunct faculty member at Rutgers University in the USA. He twice recognized by Forbes...