25/01/2021 22:48
Home SPORT Iň gowy oýun gurnaýjy – Lionel Messi

Iň gowy oýun gurnaýjy – Lionel Messi

Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy tarapyndan 2011-2020-nji ýyllaryndaky iň gowy oýun gurnaýjy futbolçysy saýlandy. Bu sanawa ses berlişikde ilkinji 20-lige giren oýunçylaryň hatarynda birinji orna 20 utuk, ikinji orunda ýerleşen oýunça bolsa 19 utuk berildi.

Şeýlelikde soňky 10 ýyllygyň oýun gurnaýjysy hökmünde “Barselona” toparynyň hüjümçisi Lionel Messi boldy. Messi – 2015, 2017 we 2019 –njy ýyllarda oýun gurnaýjy saýlamak boýunça geçirilen ses berlişikde birinji orny gazandy we 2011, 2014, 2018 we 2020-nji ýyllarda geçirilen ses berlişikde bolsa ikinji orny eýeledi. Umumylykda, Lionel Messiniň 174 utugy bar.

Soňky 10 ýyllygyň oýun gurnaýjysy babatda “Top-10”-ga giren oýunçylar we olaryň utuk sanlary:

  1. 1. Lionel Messi (“Barselona”) – 174 utuk
  2. 2. Andres Iniesta (“Wissel Kobe”) – 127 utuk
  3. 3. Luka Modriç (“Real Madrid”) – 113 utuk
  4. 4. Kewin de Bruýne (“Mançester Siti”) – 103 utuk
  5. 5. Toni Kroos (“Real Madrid”) – 90 utuk
  6. 6. Eden Azar (“Real Madrid”) – 77 utuk
  7. 7. Neýmar (“PSŽ”) – 71 utuk
  8. 8. Mesut Özil (“Arsenal”) – 69 utuk
  9. 9. Andrea Pirlo (“Ýuwentus” toparyň tälimçisi) – 63 utuk
  10. 10. Ýaýa Tore (karýerasyny tamamlady) – 60 utuk
Okap bilersiňiz  Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye enerji alanında işbirliği yapacak
Okap bilersiňiz  Iň köp gol geçiren – Jeými Wardi

“Barselona” toparynyň öňki ýarymgoragçysy Hawi özüniň 55 utugy bilen 11-nji orunda ýerleşdi. 21-nji asyrda iň kop golan geçiren Ronaldo jemi 54 utuk toplap, sanawda 12-nji oruny eýeledi.

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

Okap bilersiňiz  Onýyllygyň iň başarjaň işewüri

IŇ TÄZE HABARLAR

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Bilim-ösüşiň çeşmesi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bilim ulgamy döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilýär. Şeýle-de bu pudagyň binýatlyk esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdyň...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan: “Sputnik V” synag edilýär, «EpiWakKorona» öwrenilýär

Ýurdumyzda ýokanç keselleriň öňüni almak babatda degişli işler alnyp barylýar. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik V» sanjymyny bellige...

Sanly ykdysadyýetde alnyp barylýan işler

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyryp ösdürmek, ýurdyň töleg ulgamyny dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň derejesine ýetirmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini...

Wengriýa Ýewropada rus sanjymyny ilkinji tassyklan ýurt

Wengriýanyň Milli mejlisiniň agzasy Gergeý Guýaş, Russiýanyň “Sputnik V” sanjymyna wagtlaýyn rugsat berlendigini we “AstraZeneca” sanjymyny tassyklandyklaryny habar berdi. Şeýlelikde, bu ýurt Ýewropada Russiýanyň...

100 million dollar pul baýrakly bäsleşik

Dünýäniň baý adamlaryň hatarynda ikinji orny eýeleýän “Tesla we Space X” kompaniýalaryň ýolbaşçysy Ilon Musk, kömürturşy gazyny özüne siňdirýän ulgamyny döretmek atly bäsleşik yglan...