No menu items!
8.9 C
Istanbul
29/05/2020 5:09
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Dünýä belli türgeniň ilkinji çagasy

Dünýä belli türgeniň ilkinji çagasy

Sekiz gezek olimpiýa çempiony bolan ýamaýkaly Usain Bolt 34 ýaşynda kaka boldy. Bolt we aýaly Kasi Bennettiň gyzy boldy. Bu türgeniñ ömründäki ilkinji üýtgeşik begendiriji pursatlaryň biri boldy. Ýamaýkanyñ Premýer-ministri Endrýu Holness hem Boldy ilkinji çagasynyň dünýä inmegi bilen gutlady.

Bolt 11 gezek dünýä çempiony diýen adyna mynasyp boldy we 100-200 metr aralyga ylgamakda dünýäniň ençeme rekordynyň eýesidir. Bolt iň soňky gezek 2017-nji ýylda London şäherindäki çempionata gatnaşyp, soňky çempionlygyny gazandy. Şondan soñ ol öz sport ýoluny tamamlady.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Özbegistanda ekine onlaýn gözegçilik ýola goýuldy  

Özbegistanyň Andijon welaýatynda 6 gektar meýdanda «Emeli intellekt» tehnologiýasy ornaşdyryldy. Synag üçin alnan bu ýer bölegi baradaky ähli maglumatlar «Monterra» onlaýn platformasyna ýerleşdirildi. Ýerden alynýan...

Çagalar sungat mekdebi okuwa kabul edýär

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 7-nji çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça çagalary okuwa kabul edýär: Ýörite fortepiano. Bu...

Çempionat derbi duşuşygy bilen badalga alar

“La Liganyñ” ýolbaşçylary Ispaniýa çempionatynyñ galan ýerinden täzeden başlanjakdygyny mälim etdi. Futbol möwsümi 12-nji iýunda başlanar. Ilkinji oýun 28-nji tapgyrda "Sewilýa-Betis" arasyndaky derbi oýun...

94 ýyllyk stadion ýykylýar

Italiýanyň “Milan” we “Inter” toparynyň futbol duşuşyklaryny geçirýän dünýä belli “San Siro” stadiony ýykylýar. “San Siro” stadiony resmi taýdan “Giuseppe Meazza” stadiony diýlip atlandyrylýar. Ýurduň...