28/11/2020 15:59
Home SPORT Çempionlar ligasynyň 2-nji duşuşyklary: Messi bilen Ronaldo duşuşarmy?

Çempionlar ligasynyň 2-nji duşuşyklary: Messi bilen Ronaldo duşuşarmy?

Futbol janköýerleri üçin futbol duşuşyklar dowam edýär. Bu hepde UEFA Çempionlar ligasynyň toparçalardaky ikinji duşuşyklary başlanýar. Bu hepdäniň gyzykly duşuşyklary “Barselona” bilen “Ýuwentusyň” arasynda bolmagyna garaşylýar. Messi bilen Ronaldonyň arasyndaky duşuşyk nähli tamamlanarka? Golaýda koronawirus keseline ýolugan Ronaldonyň bu duşuşykda oýnap-oýnamajakdygy entek näbelli.

Sişenbe güni geçiriljek oýunlar:

“Lokomotiw-Bawariýa” (Aşgabat sagady boýunça 22:55)

“Şahtýor Donesk-Inter” (22:55)

“Liwerpul- Mitjiland” (01:00)

“Borussiýa Mýunhengladbah-Real Madrid” (01:00)

“Portu-Olimpiakos” (01:00)

“Marsel-Mançester Siti” (01:00)

“Atalanta-Aýaks” (01:00)

“Atletiko Madrid-Zalsburg” (01:00)

Çarşembe güni geçiriljek oýunlar:

“Krasnodar-Çelsi” (Aşgabat sagady boýunça 22:55)

“Istanbul Başakşehir-PSŽ” (22:55)

“Borussiýa Dortmund- Zenit” (01:00)

“Ferenswaroş- Dinamo Kiew” (01:00)

“Ýuwentus-Barselona” (01:00)

“Sewilýa- Renn” (01:00)

“Mançester Ýunaýted- RB Leýpsig” (01:00)

“Brýugge- Lasio” (01:00)

Güýçli toparlar ýagny, “Real Madrid”, “Atletiko Madrid”, “Zenit”, “PSŽ” ýaly toparlar geçen birinji tapgyrda ýeňlişe sezewar bolupdylar. Olaryň tälimçileri geljek tapgyrlarda özleriniň toparlarynyň derejelerine görä, toparçada ýer almak üçin güýçli oýun görkezjekdiklerini belläp geçdiler.

 

Foto Habarlar Sahypamyz

Ýurdumyzyň gözel künjegine degişli fotosuratlary bu sahypadan tapyp bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  Türkmen-amerikan ýaş alymlar guramasynyň onlaýn maslahaty
Okap bilersiňiz  UEFA wideokonferensiýa arkaly maslahat geçirer

IŇ TÄZE HABARLAR

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...

Ýubileý konserti

28-nji noýabrda sungat ojagy bolan Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda nemes kompozitory Lýudwik Wan Bethoweniň 250-ýyllygyna bagyşlanan konsert geçirildi. Konsertiň dowamynda Merdan Çaryýew,...

Tarafsızlık sayfamız faaliyete başlıyor

Türkmenistan Birlemiş Milletler özel kararıyla kazanılan Daimi Tarafsızlık statüsünün 25.yıldönümünü kutlamaktadır. "Türkmenistan-Tarafsızlık Ülkesi" yılında Türkmenistan’da bu önemli bayram dolayısıyla ülke ve dünya çapında birçok...

Telewizorlar barada gysgaça

Telewizor – bu hereketli monohrom (ak-gara) ýa-da reňkli şekilleri ses bilen  iki ýa-da üç  koordinatalar sistemasy görnüşde  ýaýradýan telekommunikasiýa  serişdesidir. Telewizor – mahabat, güýmenje,...