27/11/2020 22:08
Home IŇ TÄZE HABAR Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we toparyň ýarymgoragynda çykyş edýän Frenki De Ýong bilen täze şertnama baglanyşandygy barada toparyň resmi saýtynda habar berýär.

Jerar Pike – goragçynyň täze şertnamasy 2024-nji ýylyň Iýun aýynyň 20-ne çenli hereket eder we onuň transfer bahasy 500 million ýewro barabar bolar. Dünýä belli goragçy Pike, “Barselona” toparynyň düzüminde 13-nji möwsümini we 548-nji oýnuny geçirýär.

Mark Ter Ştegen – derwezewan topar bilen şertnamasyny 2025-nji ýylyň Iýun aýynyň 30-na çenli uzaltýar, onuň transfer bahasy 500 million ýewro bolar. Şeýlelik bilen Ter Ştegen, Barsa oýunçysy hökmünde on ýyldan gowrak meýdançada çykyş eder. Häzirki wagtda bolsa topar üçin 236 duşuşyk oýnady.

Kleman Lengle – bu goragçy hem özüniň topar bilen baglaşan şertnamasyny 2026-njy ýylyň Iýun aýynyň 30-na çenli uzaltýar, transfer bahasy bolsa 300 million ýewro bolar. 25 ýaşly fransuz goragçy “Barselona” topary üçin resmi 89 duşuşykda meýdança çykdy.

Okap bilersiňiz  Ýaponiýa täze Premýer-ministrini saýlar

Frenki de Ýong – ýarymgoragçy, bu topar bilen şertnmasyny 2026-njy ýylyň Iýun aýynyň 30-na çenli täzeledi we transfer bahasy 400 million ýewro boldy. 23 ýaşly niderlandiýaly ýarymgoragçy täze tälimçiniň gelmegi bilen her duşuşykda toparyň düzüminde ýer aldy we topar üçin 47 duşuşykda meýdança çykdy.

Okap bilersiňiz  Ýagsyz zynjyr

 

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Turkmenistan- Home of Neutrality and Role of ECO CCI in Sustainable Development

In my congratulatory message to Turkmenistan President H.E. Gurbanguly Berdimuhamedov and people of Turkmenistan, It is gratifying that December 12 has been adopted by...

Halil Avcı : Daimi Tarafsızlık – dünyada barış ve kardeşliğin güvencesi

Kardeş ve dost ülke konumundaki Türkmenistan için 2020 yılı ayrı bir öneme sahiptir. 12 Aralık 1995'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 185 ülkenin oy birliği...

Tarafsızlık sayfamız faaliyete başlıyor

Türkmenistan Birlemiş Milletler özel kararıyla kazanılan Daimi Tarafsızlık statüsünün 25.yıldönümünü kutlamaktadır. "Türkmenistan-Tarafsızlık Ülkesi" yılında Türkmenistan’da bu önemli bayram dolayısıyla ülke ve dünya çapında birçok...

Bitaraplyk sahypamyz öz işine başlaýar

Şu günler Türkmenistan döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite Kararnamasy bilen ykrar edilen hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny belleýär. “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda Diýarymyzyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Iki meşhur kompaniýanyň ýolbaşçysy boldy

Germaniýanyň “Volkswagen Group” awtoulag kompaniýasy 22 ýyldan bäri kaşaň sport awtoulag öndürijisi “Bugatti” kompaniýasy bilen ýer bölegini paýlaşýar. Emma soňky hepdelerde nemes kompaniýasynyň fransuz...

ABŞ-nyň täze hökümeti belli bolup başlady

ABŞ-nyň saýlanan Prezidenti Jo Baýden täze hökümetiň düzümini belli etmäge başlady. ABŞ-nyň metbugatynyň berýän habarlaryna görä, ABŞ-nyň 46-njy Prezidenti Jo Baýdeniň hökümetiniň düzüminde orun...

BMG – Türkmenistan: dostlukly gatnaşyklar

Bilşimiz ýaly, döwletleriň Bitaraplyk hukuk ýagdaýy halkara hukugynyň çeşmeleriniň umumy görnüşine degişli bolup durýan halkara şertnamalar bilen bir hatarda, şol döwletiň milli hukuk namalarynda...

  23-nji noýabr – Bütindünýä akwarel güni

          Islendik adam öz başarnygyna görä surat çekip biler, emma ony akwarel usulynda  ussatlyk bilen   çekmek her kime başardanok. Çünki ol...