TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Sport – hemmeler üçin!

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçihanasy we Türkmenistanyň Sport we Ýaşlar Syýasaty ministirliginiň gurnamagynda 15-nji oktýabrda Türkmen we Amerkan türgenleriň gatnaşmagynda Olimpiýa şäherçesiniň Sportuň Oýun görnişleriniň toplumynda maýyplar sporty boýunça “Sport bilen meşgullanmak – Ynsanyň mümkinçiliklerini pugtalandyrmak” atly çäre geçiriler. Çäräniň geçirilýän wgty 13:30 da, bu çära hemmeler tölegsiz esasda gatnaşyp biler.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle