TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Sport bäsleşigi “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde

Ýakynda geçirilen Žurnalisleriň arasyndaky sport bäsleşigi Türkmenistanyň esasy gazetlerinde öz beýanyny tapdy. Türkmenistan gazeti, Nesil gazeti, Türkmen spory gazeti, Biznes reklama gazetinden soňra indi  rus dilinde neşir edilýän “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde hem bäsleşik barada habarlar on müňlerçe okyjylara ýetirildi. .  Mälim bolşy ýaly, 4-nji we 6-njy aprelde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli türkmen Žurnalistleriniň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirilidi.  Bu bäsleşikleri “Makul hyzmat” terjıme merkeziniň hemaýatkärliginde “Atavatan Türkmenistan”, “Türkmenistan Sport” halkara Žurnallary we “Türkmen sporty” gazetiniň redaksiýasy bilelikde geçirdi.

Ýene-de okaň

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi indiki hepde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly harby adynyň nyşany gowşuryldy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle