TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“SpaceX” kosmosa ýene 49 hemra iberýär

ABŞ-nyň howa giňişligi “SpaceX” 49 sany “Starlink” hemrasyny kosmosa alyp barýan iki basgançakly “Falcon 9” raketasynyň öz wezipesini üstünlikli ýerine ýetirenden soň Florida ştatynyň Atlantik ummanyna gonandygyny habar berdi.

“SpaceX” -iň “Twitter” hasabyndan raketanyň birinji tapgyrynyň, uçuşdan 9 minut soň Florida kenaryndaky Atlantik ummanynda ýerleşdirilen “SpaceX” pilotsyz gämisine degen pursatlarynyň şekili paýlaşyldy.

Şeýle hem, “Falcon 9” -yň ikinji basgançagynyň uçuşyndan 15 minut soň 49 emeli hemra orbitasyna ýerleşdirilendigi tassyklandy. Bu tabşyrygyň netijesinde “Falcon 9” raketasy 10-njy gezek üstünlikli uçuryldy we ýere gondy. “Starlink” taslamasyna degişli emeli hemralaryň sanyny soňky tabşyryk bilen 2000-den gowrak artdyran “SpaceX” -iň jemi 12 müň hemra uçuryş rugsady bar.

2002-nji ýylda “SpaceX” döredileli bäri bu kompaniýa, raketa hereketlendirijileriniň 3 maşgalasyny – uçuş ulagy üçin hereketlendiriji ulgamda ulanmak üçin Merlin we Kestrel we Draco raketa “RCS” (Response Steering System) zyňyjy enjamlary taslady we ösdürdi. “SpaceX” häzirki wagtda “SuperDraco” we “Raptor” atly iki sany raketa hereketlendirijisini öndürýär.

Merlin “SpaceX” tarapyndan öndürilen “Falcon” raketa maşgalasynda ulanmak üçin döredilen raketa dwigateli maşgalasy. Merlin hereketlendirijileri gaz öndüriji elektrik siklinde raketa ýangyjy hökmünde “LOX” we “RP-1” ulanýar. Merlin hereketlendirijisi halas etmek we gaýtadan ulanmak üçin döredildi. Merlin hereketlendirijisiniň jümmüşindäki burun, “Apollon” taslamasyndaky Aý modulynyň düşýän hereketlendirijisinde-de ulanylýan pintle görnüşidir. Ýangyçlar bir turbaly, iki fanatly turbo nasos arkaly motora iýmitlenýär. Beýleki tarapdan, Kestrel, “LOX / RP-1” görnüşli ýangyç ulanyp, basyş bilen iýmitlenýän raketa hereketlendirijisidir we “Falcon 1” raketasynyň ikinji basgançagy hökmünde ulanyldy. “SpaceX” -iň Merlin hereketlendirijisi bilen birmeňzeş injektor arhitekturasyna eýedir, ýöne turbo-nasos komponenti bolmazdan, ýangyç diňe tankyň basyşy bilen hereketlendirilýär. Raketa dili (rozetka) bokurdakda we içki kamera böleklerinde ablasiýa bilen sowadylýar we soňra özbaşdak sowatmak üçin goýulýar. Kestrel raketa dili ýokary güýçli Niobium garyndysyndan öndürilýär.

“Instagram” ABŞ-da tölegli abunalygy hödürleýär

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle