TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Söwda toplumynyň sergisi geçirilýär

2022-nji ýylyň 29 — 31-nji maýy aralygynda ýurdumyzyň söwda toplumynyň sergisi geçirilýär.

Guraýjy topar sergä Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

29-njy maýda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;

30-njy maýda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;

31-nji maýda sagat 10:00-dan 17:00-a çenli.

Sergi Türkmenistan Söwda-senagat edarasynyň Sergiler zalynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-89-33, 39-88-84/83/82.

 

 

I halkara internet olimpiadasynyň netijleri yglan edildi

Ýene-de okaň

Gazagystan türkmen gazyny eksport etmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistan-Gazagystan: söwda dolanyşygy yzygiderli artýar

Eýranyň paýtagtynda «IAPEX-2022» halkara awtoulag sergisi geçiriler

Teswirle