TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Sowadyjynyň gapysynyň özi açylar

2021-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda geçiriljek onlaýn tehnologiýa sergisinde, Günorta Koreýanyň “LG” kompaniýasy özüniň täze ses ulgamyny kabul etmek mümkinçiligi bolan sowadyjysyny görkezer. Ulanyjylar mundan beýläk bu sowadyjyny güýç sarp etmezden gapysyny açyp bilerler.

Ýagny ulanyjy “Sowadyjynyň gapysyny aç” diýip buýruk berseler, onda sowadyjy awtomatiki ýagdaýda gapysyny açar. Ulanyjy kompaniýanyň interaktiw ses tehnologiýasy sowadyjydan gün tertibini sorap bilerler, şeýle hem buz we suw paýlaýjylaryň ýagdaýyny barlap bilerler.

Bu sowadyjynyň artykmaçlygy, ulanyjylar Amazon hasabyny “LG ThinQ” programmasyna birikdirip, suw süzgüçleri ýaly üpjünçilikleri awtomatiki sargyt edip bilerler.

 

Ata Watan Eserleri Sahypamyz

Saýtymyzyň döredijilik topary tarapyndan geçirilip gelinýän bäsleşikler boýunça degişli makalalary we habarlary “Ata Watan Eserleri” sahypamyzdan okap bilersiňiz. Bäsleşiklere gatnaşan eserleriň ählisi saýtymyzyň bu sahypasynda ýerleşdirildi.

Ýene-de okaň

Dünýäde iň köp isleg bildirilýän awtoulaglar

Google Translate Offline :Türkmen dilinde hem hyzmat

Baş Redaktor

“Huawei” kompaniýasy Türkmenistanda sanly telefon ulgamyny giňletmek işine gatnaşar

Teswirle