TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Soňky 5 ýylda 3-nji rekord

Alymlar tarapyndan alnan maglumatlara görä, global ýylylygyň täsiri ýylsaýyn artýar. Temperatura habarlarynda berilýän maglumatlaryň derejesi her ýyl diýen ýaly artýar. Şeýlelikde ABŞ-da işleýän resmi edara bolan Milli Umman we Atmosfera dolandyryşyndan (UOAD) täze beýannama geldi.

“UOAD” tarapyndan berlen beýanatda demirgazyk ýarym şarda temperatura rekordy täzelendi. “UOAD” ölçeglerine görä, iýun, iýul we awgust aýlarynda ortaça temperatura 20-nji asyryň ortaça derejesinden 1,17 dereje ýokarlandy.

2016 we 2019-njy ýyllarda tomus paslynyň temperaturasynda rekord täzelendi. 2020-nji ýylda atmosferanyň gyzgynlygynyň artmagy netijesinde täze rekord goýuldy. Şeýlelik bilen soňky bäş ýylda üçünji temperatura rekordy täzelendi.

 

Foto Habarlar Sahypamyz

Ýurdumyzyň gözel künjegine degişli fotosuratlary bu sahypadan tapyp bilersiňiz!

Ýene-de okaň

Gazagystanyň ilkinji prezident dalaşgäri

Türkmenistanyň wekiliýeti Fransiýada iş saparynda bolýar

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Teswirle