No menu items!
8.9 C
Istanbul
29/05/2020 2:45
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Žiru we Kabalero “Çelşide” galýar

Žiru we Kabalero “Çelşide” galýar

Angliýanyň London şäheriniň “Çelsi” topary özüniñ resmi saýtynda hüjümçi Oliwýe Žiru we derwezeban Wille Kabalero bilen şertnamalaryny uzaldandygy barada habar berdi. Habar berlişi ýaly, şertnamada oýunçylar bilen möhletini uzaltmak işi amala aşyrdy.

Žiru 2018-nji ýylyñ ýanwar aýynda “Çelsi” toparyna geldi we ähli çempionatlarynda 76 duşuşykda oýnap, 21 gezek tapawutlanmagy başardy.

Wille Kabalero 2017-nji ýylyñ tomsunda topara goşuldy. Ol Angliýanyñ çempionatynyñ 2019/2020 möwsüminde 9 gezek duşuşyga çykdy.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan bilen “Deutsche Bank AG” bankynyň netijeli hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýolbaşçysy bilen «Deutsche Bank AG» bankynyň Orta we Gündogar Ýewropa korporatiw we bank maýa goýum – bank...

Germaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com...

Maýyň ahyrynda Ukrainada gar ýagdy

Şu ýylyň 26-njy maýynda Ukrainanyň Karpati daglarynda gar ýagdy ― diýip, ýerli metbugat habar berýär. Ukrainanyň Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet hyzmatlary guramasynyň habaryna görä,...

«Titanikdäki» telegraf alnar

ABŞ-nyň kazyýeti  Atlantika ummanynyň düýbünde ylmy-gözleg işlerini geçirip, «Titanigiň» böleklerini öwrenmäge we Markoni telegrafyny almaga rugsat berdi. «The Washington Post» neşiriniň habaryna görä, Wirjiniýa federal...