No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 4:54
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Welosiped ýaryşynyň möhleti öňe süýşürildi

Welosiped ýaryşynyň möhleti öňe süýşürildi

Halkara welosiped birleşigi (UCI) abraýly “Tur de Frans” köp günlük ýaryşynyň 2021-nji ýylda geçiriljek senesiniň üýtgändigini habar berdi. Bu barada birleşigiň metbugat gullugy habar berýär.

Bu ýaryşy ilkibaşda 2021-nji ýylyň 2-25-nji iýuly aralygynda geçirmek meýilleşdirilipdi. Şosse welosipedi boýunça olimpiýa ýaryşlarynyň geçirilýändigi sebäpli, köp günlük “Tur de Frans” ýaryşyny 26-njy iýun we 18-nji iýul aralygynda geçirmek göz öňünde tutuldy.

“Tur de Frans” ýaryşy 1903-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýär hem-de “Jiro d’Italiýa” we “Wuelta” ýaly iň abraýly welosiped ýaryşlaryndan biridir. Tokiodaky Olimpiýa oýunlary 2021-nji ýylyň 23-nji iýuly –  8-nji awgusty aralygynda geçirmek meýilleşdirilýär.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Çaganyň özüne ynamyny nähili kemala getirmeli?

YNAM, özüňe ýa-da kesekilere ynanmak ýaşaýyş durmuşymyzda köp zady kesgitleýär. Maşgala, sosial gatnaşyklary ýola goýmakda özüňe hem birek -birege ynanmagyň möhüm orny bar. Üstünlikleriň...

Döwlet migrasiýa gullugy habar berýär

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak (çalşyrmak) üçin elektron nobata ýazylyş hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmat  barada  maglumat www.migration.gov.tm saýtynda  berilýär....

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...

“Mançester Siti” toparynyň ilkinji transferi

2019-2020-nji ýylyň möwsüminde Angliýanyň “Premýer-liga” futbol çempionatyny ikinji orunda tamamlan “Manseçter Siti” topary tomusky transfer möwsüminde täze futbolçylary öz hataryna goşmak üçin 330 million...