No menu items!
8.9 C
Istanbul
08/07/2020 6:28
No menu items!
Home DÜNÝÄ Tokio-2020 Olimpiýa oýunlary 2021-nji ýyla geçirildi

Tokio-2020 Olimpiýa oýunlary 2021-nji ýyla geçirildi

24-nji martda Halkara Olimpiýa Komitetiniñ ýolbaşçysy Tomas Bah bilen Ýaponiýanyñ Premýer-ministri Sindze Abeniň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda Tokio-2020 oýunlarynyñ senesini yza süýşürmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Sindzo Abe we Tomas Bah Olimpiýa oýunlaryny 2021-nji ýylyñ tomusdan gijä galman geçirmeli diýip karara geldiler. Munuñ sebäbi bolsa dünýäde ýüze çykan käbir meseleler bolup durýar. Şeýle hem bu sebäp bilen olimpiýa oýunlarynyñ saýlama tapgyrynyñ hem senesi süýşürildi.

Tomusky Olimpiýa oýunlaryny Tokio şäherinde 2021-nji ýylyň 24-nji iýuly-9-njy awgusty aralygynda geçirmek meýilleşdirildi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Пресс-Релиз :Коронавирус

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса нового типа и предпринимаемыми со стороны международного сообщества комплексными мерами по противодействию этой глобальной угрозе Министерство иностранных дел...

Pizarro futbol ýoluny tamamlady

“Werder Bremen” toparynyň oýunçysy Klaudio Pizarro futbol ýoluny tamamlamak kararyna geldi. 41 ýaşly peruly futbolçy “Werder Bremen” toparynda çykyş edip başlan mahalyndan iki möwsümden...

Internetdäki moda görkezişleriniň uly ýitgisi

Koronawirus pandemiýasy moda görkezişlerine hem özüniň oňaýsyz täsirini ýetirýär. Ýylyň şu möwsüminde Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherinde adatça, moda hepdelikleri geçirilýär.  Oňa dünýäniň dürli künjeginden...

Ilkinji “akylly” gapysyny hödürledi

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy tehnologiýanyň soňky gazananlary gündelik durmuşa ornaşdyrmaga uly üns berýär. Şonuň netijesinde, kompaniýa bu gezek “akylly” gapy döretdi. Onuň üçin 28 patent...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ramosyň “Real Madrid” üçin 450-nji oýny

Toparyň kapitany Sergio Ramos indi "Real Madrid" üçin 450-nji “LaLigada” çykyş edýär. "Real Madrid" klubynyň Prezidenti ony gadyrly gutlap, ýörite ýadygärlik “köýnek” sowgat etdi. Ramos...

Türkmenistan bilen Norwegiýanyň gatnaşyklarynda täze döwür

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň Norwegiýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Oslo ş.) Ole...

«7/24» birinji ýarymyň nusgalyk düzümini düzdi

Futbol çempionatlarynda bir tapgyryň, aýlawyň, birinji ýarymyň ýa-da tutuş möwsümiň nusgalyk düzümini düzmek dünýäde öňden bäri ulanylyp gelinýän tejribe. Bu tejribä eýerip, «Türkmenistan Sport»...

“TÜRKMENHOWAÝOLLARY” AGENTLIGINIŇ HOWA ULAGLARYNYŇ IŞGÄRLERINI TAÝÝARLAÝAN MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Ýangyna garşy goragyň guralyşy we tehnikasy. Awiasiýa howpsuzlygyny üpjün etmek. ...