No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 5:34
No menu items!
Home DURMUŞ THY: halkara gatnawlaryny täzeden işjeňleşdirýär

THY: halkara gatnawlaryny täzeden işjeňleşdirýär

Türkiýäniň milli awiasiýa kompaniýasy (THY) şu ýylyň iýun aýynda halkara gatnawlaryna ýola goýmaga başlady. Kompaniýa halkara gatnawlarynyň sanyny köpeltmek üçin yhlas bilen işleýär.

Kompaniýanyň resmi internet saýtynda ýerleşdirilen we  göz öňünde tutýan meýilnamasy şeýle:

AMERIKA UGRY BOÝUNÇA:

Hýuston | 26-njy iýuldan başlap, hepdede 3 gatnaw

Los-Anjeles | Iýun aýynyň ahyryna çenli hepdede 3 gatnaw, 1-nji iýuldan hepdede 4 gatnaw

Maýami | Iýul aýynyň ahyryna çenli hepdede 3 gatnaw

Monreal | 15-nji iýuldan başlap, hepdede 3 gatnaw

Nýu-Ýork | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 5 gatnaw

San-Fransisko | 15-nji iýuldan başlap, hepdede 3 gatnaw

Çikago | Iýul aýynyň ahyryna çenli hepdede 3 gatnaw

Toronto | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 4 gatnaw

Waşington | Iýul aýynyň ahyryna çenli hepdede 3 gatnaw

AZIÝA / UZAK GÜNDOGAR UGRY BOÝUNÇA

Almaty | Iýun aýynyň ahyryna çenli hepdede 3 gatnaw, 4-nji iýuldan başlap, hepdede 5 uçuş

Aşgabat | 22-nji iýuldan başlap, hepdede 3 gatnaw

Bangkok | 18-nji iýuldan başlap, hepdede 2 gatnaw

Bişkek | 1-nji iýuldandan başlap, hepdede 4 gatnaw

Jakarta | 4-nji iýuldan başlap, hepdede 2 gatnaw

Dakka | 2-nji iýuldan başlap, hepdede 3 gatnaw

Deli | 1-nji iýuldandan başlap, hepdede 4 gatnaw

Duşanbe | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 2 gatnaw

Gonkong | 2-nji iýuldan başlap, hepdede 3 gatnaw

Yslamabat | 1-nji iýuldan başlap,  hepdede 4 gatnaw

Kabul | 1-nji iýuldandan başlap, hepdede 4 gatnaw

Karaçi | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 4 gatnaw

Kuala-Lumpur | 18-nji iýuldan başlap, hepdede 2 gatnaw

Lahor | 1-nji iýuldandna başlap, hepdede 4 gatnaw

Manila | 18-nji iýuldan başlap, hepdede 2 gatnaw

Mumbay | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 4 gatnaw

Nur-Sultan | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 3 gatnaw

Singapur | 18-nji iýuldan başlap, hepdede 2 gatnaw

Tokio | 4-nji iýuldan başlap, hepdede 2 gatnaw

ÝEWROPA ÝURTLARY UGRY BOÝUNÇA

Amsterdam | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 14 gatnaw, 15-nji iýuldan başlap, hepdede 21 gatnaw

Bazel | 2-nji iýuldan başlap, hepdede 5 gatnaw

Berlin | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 14 gatnaw

Bremen | 2-nji iýuldan başlap, hepdede 5 gatnaw

Brýussel 1-nji iýuldan başlap, hepdede 14 gatnaw

Budapeşt | 15-nji iýuldan başlap, hepdede 5 gatnaw

Ženewa | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 7 gatnaw

Frankfurt | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 14 gatnaw, 15-nji iýuldan başlap, hepdede 21 gatnaw

Gamburg | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 14 gatnaw

Gannower | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 7 gatnaw

Köln | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 14 gatnaw

Lýuksemburg | 2-nji iýuldan başlap, hepdede 5 gatnaw

Mýunhen | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 14 gatnaw

Praga | 16-njy iýuldan başlap, hepdede 5 gatnaw

Salzburg | 6-njy iýuldan başlap, hepdede 5 gatnaw

Ştutgart | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 14 gatnaw

Warşawa | 2-nji iýuldan başlap, hepdede 5 gatnaw

Wena | 1-nji iýuldan başlap,hepdede 14 gatnaw

Sýurih | 1-nji iýuldan başlap, hepdede 14 gatnaw

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Wimbledonda” tennisçileriň pul baýragy berler

Koronawirus pandemiýasy sebäpli ýatyrylan “Wimbledon 2020”-ä gatnaşmaly tennisçiler baýrak pullaryny alarlar. Habarda bellenip geçilişi ýaly, serişdeler 620 oýunçysyna berler, reýtingi saýlama ýa-da ýaryşyň esasy...

Brifing başlaýar: Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy

Türkmenistanyň Söwda senagat edarasynyň mejlisler zalynda Türkmenistana iş sapary bilen gelen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Ýewropa Sebitleýin edarasynyň gatnaşmagynda brifing başlaýar. Ýerli wagt...

Lewandowski iň ökdesi saýlandy

Germaniýanyň Türgenler Bileleşigi (VDV) möwsümdäki “Bundesligada” iň gowy futbolçy diýen ada ses berişligini jemledi. Bu ses berlişikde “Bawariýanyň” iki futbolçysy ýokary netije görkezdi. Sanawda...

Koronawirus ýokanjy (COVID-19) näme?

Biziň hemmämize mälim bolşy ýaly, 2019-njy ýylyň dekabr aýynda – Hytaý Halk Respublikasynyň Uhan şäherinde (Hubeý prowinsiýasy) – koronawirus maşgalasynyň soňky açylan wirusynyň döredýän...