29/10/2020 22:43
Home DÜNÝÄ Taryhda şu gün – 12-nji sentýabr

Taryhda şu gün – 12-nji sentýabr

Taryh özüniň gyzykly wakalaryna baý. Olary barmak basyp sanardan köp. Biz hem öz döredijilik toparymyz bilen “Taryhda şu gün” atly täze makalamyzy size yzygiderli ýetirmegi maksat edinýäris. Gyzykly habarlary gyzgyny bilen okamak, taryhy wakalar bilen tanyşmak isleseňiz biziň bilen galyň. Taryhda 12-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar bilen bagly käbir maglumatlar bilen tanyş boluň!

Taryhy wakalar:

1953 – Nikita Sergeýewiç Hruşew Sowet Lideri hökmünde saýlandy.

1953 – ABŞ-nyň 35-nji Prezidenti Jon F. Kennedi Žalkin Buwe bilen durmuş gurdy.

1959 – “Bonanza” atly görkezilen ilkinji yzygiderli meýilleşdirilýän reňkli teleýaýlym programmasy görkezildi.

1992 – Ilkinji afroamerikaly aýal kosmosa çykdy.

Dünýä inenler:

1958 – Uilfred Benites amerikan meşhur boksçysy we sport taryhynda iň ýaş dünýä çempiony dünýä inýär.

1962 – Sunaý Akin türk şahyry, ýazyjysy, teleýaýlym alyp baryjysy, žurnalist we haýyr-sahawatçysy, Stambul oýunjak muzeýini esaslandyryjysy dünýä inýär.

1981 – Jennifer Keýt Hadson J.Had lakamy bilen tanalýan amerikaly aýdymçy, aktrisa we haýyr-sahawatçy dünýä inýär.

Okap bilersiňiz  Howurpeçsiz keksiň taýýarlanylyşy

1991 – Tomas Mene “Borussiýa Dortmund” we Belgiýa milli ýygyndysy üçin sag arkada oýnaýan Belgiýanyň meşhur futbolçysy dünýä inýär.

Aradan çykanlar:

1918 – Jorj Rid Awstraliýaly hasapçy we syýasatçy, Awstraliýanyň 4-nji Premýer-ministri aradan çykýar.

Okap bilersiňiz  Raýat ýagdaýynyň namalary we olaryň döwlet tarapyndan bellige alynmagy?

1995 – Jeremi Brett ady bilen tanalýan iňlis aktýory Piter Jeremi Uilýam Haggins aradan çykýar.

1994 – Boris Borisowiç Ýegorow kosmos uçuşyny amala aşyran ilkinji lukman, ýagny Sowet lukman kosmonawty aradan çykýar.

2012 – Derek Jeýmson iňlis žurnalisti, alyp baryjysy, “Reuters” habar gullugynyň habarçysy aradan çykýar.

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

 

Okap bilersiňiz  10 müň orunlyk döredijilik we sungat merkezi gurlar

IŇ TÄZE HABARLAR

Täze “super” ak reňk tapyldy

Amerikanyň “Perdýu” adyndaky uniwersitetiniň hünärmenleri 95,5% göterim Gün şöhlelerini serpikdirmäge mümkiçlik berýän, aşa ýokary hilli ak boýagy döretdiler. Boýagyň düzüminde kalsiý karbonatyň saklanmagy täze...

Stambul metrosynyň täze ugurlary

28-nji oktýabrda Türkiýede “Mejidiýeköý– Mahmutbeý” ugry boýunça täze metro açyldy. Ilkinji ugry göni aragatnaşyk Stambul şäheriniň hkimi Ekrem Imamoglunyň görkezmesi esasynda sagat 12:00-da başlady....

Nikol Kidmanyň täze taslamasy

Awstraliýaly 53 ýaşly aktrisa Nikol Kidman, Endrýu Bowelliň drama eseri esasynda surata düşüriljek “Bu zatlaryň hakykatdygyny bilýärin” dramasynda baş keşbi janlandyrjakdygyny mälim etdi. Kidman...

Muskyň kosmos internetiniň bahasy

Elon Muskyň eýeçiligindäki hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň hemra esasly global internet taslamasy “Starlink” -iň bahasy mälim edildi.
Okap bilersiňiz  “Volkswagen” -den 15 milliard ýewro
Hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň iň möhüm...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Esger söýgüsi

(Hekaýa) «Bagt» diýlen düşünje Batyryň aňyna gireni bäri ol özüni diýseň bagtyýar, şadyýan duýmaga başlady. Bagt, onuň pikiriçe, tapylgysyz, hiç kime ýetdirmeýän gymmatlykdy. Şol ýetdirmeýän...

Ankarada Türkmenistan sergisi

Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy  we 2020-nji Türkmenistan Bitaraplygyň Mekany ýyly mynasybetli, 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy bilen TÜRKSOÝ guramasynyň bilelikde...

Durmuş gurmagyň amatly ýaşy

Sosiologlar bagtly durmuş gurmak üçin iň amatly ýaşy kesgitlediler diýip, köpçülikleýin metbugatda habar berýär. Hünärmenleriň pikiriçe, durmuş gurmak üçin iň gowy ýaş 28 bilen...

Täsin ýüzük Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Hindistanyň Haýdarabatdaky “Chandubhai” göwher dükanynyň (Hallmark Jeweller bölümi) eýesi, şeýle hem ussat zergär Srikanth  Kotti 6 dürli gül gatlagyndan we 7,801 brilliantdan ybarat altyn...