No menu items!
8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:30
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR “Samsung Galaxy Note 20” akylly telefony tanyşdyrylar

“Samsung Galaxy Note 20” akylly telefony tanyşdyrylar

Koreýanyñ çeşmeleriniñ habar bermegine görä, “Samsung Galaxy Note 20” akylly telefonyñ tanyşdyrylyş dabarasy onlaýn geçiriler. “Samsung” akylly telefonlaryñ taryhynda ilkinji gezek şeýle derejede tanyşdyrylar. “Galaxy Note 20” akylly telefonyna bagyşlanyp geçiriljek “Unpacked” tanyşdyrylyş çäresi awgust aýynda onlaýn görnüşde geçiriler, bu barada Koreýanyñ “Herald Economy” neşiri habar berýär.

Mundan öñ kompaniýa “Unpacked” tanyşdyrylyş çäresini täze öndürilen “Galaxy S” we “Galaxy Note” tapgyrlarynda ýylda iki gezek geçirilýärdi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Kristin Weýgand: Türkmenistan çagalaryň irki ösüşine uly ähmiýet berýär

ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand 1-nji iýunda dünýäniň köp ýurtlarynda ginden bellenilýän Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli türkmen halkyny gutlady. Ol öz gutlagynda Türkmenistanyň...

Uolt Disney nädip başardy?

Bir köpük pulsuz, garyp adamdy. Adamlara kömek etmegi halaýardy. Çörek bölejiklerini berip, dost bolan syçanjyklary onuň durmuşyny nädip düýpgöter üýtgedip bildi? Uolt Disneý (Walt...

“Total” kompaniýasyndan Hazar deňziniň türkmen bölegine uly gyzyklanma

2020-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda ýurdumyzyň we «Total» fransuz kompaniýasynyň wekilleriniň onlaýn görnüşindäki duşuşygy geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri...

Çehiýa — syýahat üçin gyzykly döwlet

Dünýäde syýahat etmek üçin ençeme nokatlaryň bardygy hemmämize mälim bolsa gerek. Her bir ýeriň öz taryhy, medeniýeti hemmeleri gyzyklandyrýar, haýrana goýýar. Her bir döwletiň...