No menu items!
8.9 C
Istanbul
01/04/2020 10:58
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR “Samsung” “Appleden” öňe saýlandy

“Samsung” “Appleden” öňe saýlandy

Geçen ýylyñ netijelerine görä, “Samsung Electronics” kompaniýasy dünýä bazarynda telefonyñ işleýis merkezi (prosessory) boýunça “Apple” kompaniýasyndan öňe geçdi. 2019-njy ýylda “Samsung” kompaniýasy öziniñ “Exynos” işleýiş merkezi (prosessory) bilen dünýa bazarynda 14,1 %  derejesinde paý aldy. Bu bolsa geçen ýyllardan 2,2 % has ýokary netije diýmekdir. Şol sanda “Apple” kompaniýasy bu ugurda 4-nji orny eýeleýär. Dünýä bazarynda “Apple”-iň paýy 0,5 göterim pese gaçdy we onuñ netijesi 13,1 göterime barabar boldy.

“Qualcom” we “MediaTek” kompaniýalary degişlilikde birinji we ikinji orunlary eýeleýärler. Olaryñ dünýä bazarynda görkezen netijeleri 33,4  we 24,6  göterime deñdir.

SON HABERLER

Hytaý döwletiniň gadymy şäherleri

Daksu – bu gadymy şäher mundan 2000 ýyldan ozal döräpdir. Orta asyrlarda şäheriň iň gülläp ösen döwri bolupdyr. Şol döwürde ilatyň ýaşaýjylary Li derýasy...

Haýwanlaryň Haýyşnamasy

Haýwanlaryň Öz Hak-Hukuklary Hakynda Haýyşnamasynyň Türkmençe Nusgasy Heý, siz ömrüňizde  haýwanlaryň ýazan arzasyny ýa-da haýyşnamasyny okap görüpmidiňiz?! Onda, ynha, baş üstüne, meniň elimdäki nusgasyny  okap...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri...

Ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatynyñ senesi üýtgedi

Halkara Ýeñil atletika federasiýasynyñ assosiasiýasy ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatyny 2021-nji ýyldan 2022-nji ýyla geçirendigini mälim etdi. Senesiniñ yza süýşürilmeginiñ sebäbi Olimpiýa oýunlarynyñ senesiniñ...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?