27/11/2020 23:02
Home IŇ TÄZE HABAR Raýan Reynoldsyň meşhur filmleri

Raýan Reynoldsyň meşhur filmleri

Dört doganyň iň kiçisi hökmünde 1976-njy ýylyň 23-nji oktýabrynda Kanadanyň Wankuwer şäherinde doglan Raýan Reynolds karýerasyna 2004-nji ýylda “Blade Trinity” filmi bilen başlady. Soňky ýyllarda ol “Marvel’s Deadpool” bilen bütin dünýäde meşhurlyk gazanan köp sanly filmde baş keşbi janlandyrdy. Meşhur ýyldyz 2 çaganyň atasydyr.

Raýan Reynolds filmlerinden …

 1. Lonesome Dove: The Outlaw Years (1995)
 2. Ýetginjek jadygöýi Sabrina (1996)
 3. Iki ýigit, bir gyz we pizza house (1998)
 4. Kampusdaky uly haýwan (2000)
 5. Gözleýjiniň tölegi (2001)
 6. Wan Waýlder (2002)
 7. Sygyr satyn almak (2002)
 8. Gaýynlar (2003)
 9. Blade: Trinity (2004)
 10. The Amityville Horror (2005)
 11. Diňe dostlar (2005)
 12. Garaşmak … (2005)
 13. Elbetde, Belki (2008)
 14. Bulam-bujarlyk teoriýasy (2008)
 15. Adventureland (2009)
 16. Kagyz adamy (2009)
 17. Teklip (2009)
 18. Jaýlanan (2010)
 19. Ýaşyl çyra (2011)
 20. Üýtgeşiklik (2011)
 21. Howpsuz jaý (2012)
 22. Sesler (2014)
 23. Altyn aýal (2015)
 24. Self/less (2015)
 25. Missisipi Grind (2015)
 26. “Deadpool” (2016)
 27. Jenaýatçy (2016)
 28. Durmuş (2017)
 29. Gitmanyň janpenasy (2017)
 30. Raýan Reynolds / Pokemon Detektiw Pikaçu (2019)

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

Okap bilersiňiz  Bundesliganyň iň gowy oýunçysy

 

 

Okap bilersiňiz  Bundesliganyň iň gowy oýunçysy

 

 

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Gözlegler we açyşlar: Amyderýa Hazynasy

“Amyderýa  Hazynasynyň  Syry” atly makalamyza dowam edýäris. Mälim  bolşy  ýaly  ýurdumyzyň  günorta  etraplary (Parfiýanyň  we  Margiananyň  ýerleri)  Ahemenitler  döwletiniň  21  satrapynyň (adminstratiw  birlik: etrap ...

Aman Kekilowyň eserlerinde “mugallym” we “mugallymçylyk” düşünjeleri

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Şahyr, ýazyjy, alym Aman Kekilowyň türkmen edebiýatynda özboluşly yz galdyrandygy bellidir. Onuň şygyr setirleri bilen bezelen “Söýgi”...

Turkmenistan- Home of Neutrality and Role of ECO CCI in Sustainable Development

In my congratulatory message to Turkmenistan President H.E. Gurbanguly Berdimuhamedov and people of Turkmenistan, It is gratifying that December 12 has been adopted by...

Halil Avcı : Daimi Tarafsızlık – dünyada barış ve kardeşliğin güvencesi

Kardeş ve dost ülke konumundaki Türkmenistan için 2020 yılı ayrı bir öneme sahiptir. 12 Aralık 1995'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 185 ülkenin oy birliği...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Arylaryň global kartasy döredildi

Dünýäde dürli yklymlarda dürli sebitlerde ýaşaýan arylaryň 20 müňe golaý görnüşi bar. Keselleriň, pestisidleriň we tebigy ýaşaýyş ýerleriniň azalmagy sebäpli olaryň sany barha azalýar....

BMG – Türkmenistan: dostlukly gatnaşyklar

Bilşimiz ýaly, döwletleriň Bitaraplyk hukuk ýagdaýy halkara hukugynyň çeşmeleriniň umumy görnüşine degişli bolup durýan halkara şertnamalar bilen bir hatarda, şol döwletiň milli hukuk namalarynda...

  23-nji noýabr – Bütindünýä akwarel güni

          Islendik adam öz başarnygyna görä surat çekip biler, emma ony akwarel usulynda  ussatlyk bilen   çekmek her kime başardanok. Çünki ol...

Türkmenistan Owganystana nobatdaky ynsanperwer kömegini berer

Türkmenistan Owganystan Yslam Respublikasyna lukmançylyk enjamlary, azyk, dokma hem-de hojalyk harytlaryndan ybarat bolan ynsanperwer kömegini berer. Türkmenistan Owganystana nobatdaky ynsanperwer kömegini Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň...