No menu items!
8.9 C
Istanbul
04/08/2020 11:43
No menu items!
Home DURMUŞ Onlaýn Sergi Ata Watanymyz barada maglumat berýär

Onlaýn Sergi Ata Watanymyz barada maglumat berýär

Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň Şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn sergi hereket edip başlady. https://neutrality.gov.tm/online-exhibition/ salgysyndan onlaýn zyýaratçylaryny kabul edýän sergi birnäçe onlaýn pawilýonlardan ybarat. Onlaýn sergide, Türkmenistan – Bitaraplygyň Mekany, Türkmenistanyň Söwda Toplumy, Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlary, Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk toplumy, Türkmenistanyň Nebitgaz Toplumy, Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýa toplumy, Türkmenistanyň Bilim, Ylym, Saglygy Goraýyş we Sport Ulgamlary, Türkmenistanyň Oba Hojalyk Toplumy we  Türkmenistanyň medeniýet ulgamy ýaly onlaýn pawilýonlar bar. Onlaýn sergi şeýle hem, Aşgabat şäheri we welaýatlarymyza degişli aýry-aýry bölümleri özünde jemleýär. Onlaýn zyýaratýçylar her pawilýonu zyýarat etmek bilen, şol bölüme degişli maglumatlary we fotosuratlary görmek mümkinçiligine eýe bolar. Onlaýn sergi Türkmen, Rus we Iňlis dillerinde hereket edýär.

 

Degişli habarlar

Onlaýn Kitaphana hereket edip başlady

Täze elektron neşir hereket edip başlady

IŇ TÄZE HABARLAR

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Erdoğan’dan Türkmen Liderine Kurban bayramı mektubu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanına mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda Türkmen Liderine hitaben Sayın Devlet Başkanı, değerli Kardeşim, milletimin adından ve...

Türkmen Lideri’nden Erdoğan’a Tıbbı malzeme teşekkürü

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a  mektup gönderdi. Bu mektup Türkmenistan  Watan Haberler Programında okundu. Türkmen Lideri mektupta Türkiye...

Döwlet migrasiýa gullugy habar berýär

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak (çalşyrmak) üçin elektron nobata ýazylyş hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmat  barada  maglumat www.migration.gov.tm saýtynda  berilýär....

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...