No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 5:27
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR “Mamma Mia” kinosynyň täze bölümi

“Mamma Mia” kinosynyň täze bölümi

Prodýuser Judy Kreýmer “Daily Mail” gazetine beren interwýusynda aýdym-saz žanry esasynda surata düşürilen iň gyzykly filmlerinden biri bolan Merli Strepiň “Mamma Mia” kinosynyň üçünji bölümi ýakynda tomaşaçylar ýetiriljekdigini habar berdi. Bu filmiň üçünji bölüminde Meril Strep we Amanda Seýfred baş keşbi janlandyrýarlar.

Kreýmer täze filmde “ABBA” atly pop aýdym-saz toparynyň agzalary Benni Andersson we Born Ulweýus tarapyndan ýazylan dört täze aýdymyň boljakdygyny mälim etdi.

Şwesiýanyň “ABBA” atly meşhur aýdym-saz toparynyň aýdymlaryna esaslanýan film bolan “Mamma Mia” 1975-nji ýylda iň ýokary derejä ýeten film  toparyň adybir aýdymyň adyny göterýär.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanda COVID19 hasaba alynmady

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Ýewropa Sebitleýin edarasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana bolan saparynyň netijelerine boýunça geçirilen brifingde, Türkmenistanda geçirilen işler boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň...

Mugalymlaryň awgust maslahaty 17-nji awgustda başlar

Ýaş nesli döwrebap terbiýelemek we olara ýokary hilli bilim bermek, döredijilik ukyplaryny ösdürmek, hünär öwretmek babatda durmuşa geçirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşmak, 2019 —...

TFF-niň ýygnagy geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy öz resmi saýtynda 13-nji iýulda federasiýanyň ýolbaşçylarynyň, eminleriň we tälimçileriň gatnaşmagynda maslahatyň geçiriljekdigini habar berdi. Maslahatda milli çempionatymyzyň birinji we ikinji aýlawynyň...

Türkmen biologlary ýerli ösümliklerden krahmal alýarlar

Mundan bir ýarym ýyl ozal döredilen Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Umumy we amaly biologiýa institutynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp...