No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 5:39
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Lowren “Zenitde”

Lowren “Zenitde”

Angliýanyň “Liwerpul” toparynyň goragçysy Deýan Lowren Russiýanyň “Zenit” toparyna geçdi. “Zenit” topary 31 ýaşly horwatiýaly oýunçy bilen 3 ýyllyk şertnama baglaşdy.

“Zenit” Sankt-Peterburgda Deýan Lowreni garşylaýar we janköýerleri bilen bilelikde üstünlik arzuw edýär! ” diýip, – rus toparynyň web sahypasyndaky habarynda bellenilýär.

Futbolçynyň transferiniň bahasy 12 million ýewro, aýlygy bolsa ýylda 2,5 million ýewro tölenjekdigi habar berildi.

Lowren 2014-nji ýyldan bäri “Liwerpul” toparynda çykyş edip gelýär. “Liwerpul” üçin 185 oýun oýnady we 8 gol geçirdi. 2018/19 möwsüminde “Liwerpul” bilen Çempionlar ligasynda ýeňiji boldy we bu ýyl Angliýanyň çempiony bolmagy başardy. Horwatiýa milli ýygyndysynyň düzüminde 57 oýun oýnady we 2018-nji ýyldaky dünýä çempionatynda kümüş medaly gazandy.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmen talyby «akylly öý» taslamasyny işläp düzdi

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň talyby Döwrangeldi Suwhanow «Ses buýruklary arkaly dolandyrylýan «akylly öý» atly taslama işini taýýarlady ― diýip, «Nesil» gazeti habar berýär. Aýdaly, ir bilen...

Abdulkadir Parmagyň durmuş toýy

Türkiýäniň «Trabzonspor» toparynyň ýarymgoragçysy Abdulkadir Parmak Merwe Bozali bilen durmuş toýuny tutdy. Iki ýaş juwanyň bu bagtly pursatyna «Trabzonspor» toparynyň ýolbaşçysy Ahmet Agaogly bilen...

Teýlor Swift rekord goýýar

Teýlor Swift “Folklore” albomy bilen rekord üstünde rekord gazanýar. Teýlor Swiftiň 24-nji iýulda çykan sekizinji albomy “Folklore” ilkinji çykan hepdesinde sanly platformalarda 500 million...

Çempionlar ligasy: “Real” we “Ýuwentus” öýüne gaýtdy

Ýewropa futbolynyň iň naýbaşy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Çempionlar ligasynyň 17-nji martda koronawirus sebäpli togtadylan duşuşyklary täzeden bat aldy. Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol...