No menu items!
8.9 C
Istanbul
06/07/2020 9:03
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Kurzawa ýene 4 ýyllap PSŽ-da

Kurzawa ýene 4 ýyllap PSŽ-da

Fransiýaly 28 ýaşly futbolçy Kurzawa ýene 4 ýyllap PSŽ toparynyň lybasynda oýnar. Çünki PSŽ topary bu oýunçy bilen ýene 4 ýyllyk şertnama baglaşdy.

Kurzawa 2015-nji ýylda Monaka toparyndan PSŽ toparyna transfer edildi. Şondan bäri ol PSŽ toparynda 123 oýuna gatnaşyp üstünlikli çykyş etdi. Kurzawa toparda çykyş edip başlan gününden bäri PSŽ topary 14 gezek kubaga mynasyp boldy. Kurzawa bu toparda täzeden galýandygy baradaky habar onlaýn platformalarda dünýäniň dürli künjeklerine ýaýrady.

IŇ TÄZE HABARLAR

“Zenit” Russiýanyň çempiony boldy

Russiýanyň futbol boýunça ýokary ligasy bolan “Premier Liganyň” 2019-2020-nji möwsümdäki çempiony mälim boldy. Ol hem “Zenit” toparydyr. “Zenit” topary çempionatyň 26-njy tapgyrynda myhmançylykda “Krasnodar” toparyny...

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindä-ki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebi

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy. Yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­malaş­dy­ryş (pu­dak­lar bo­ýun­ça). ...

Iň gowy simsiz gulaklyklaryň 5-isi

Häzirki wagtda simsiz gulaklyklar has-da meşhurlyga eýe boldy. Çünki simsiz gulaklyklar ulanyjy üçin örän oňaýly we rahat enjamlaryň biri bolup durýar. Indi simsiz gulaklyklary...

Türkmen döwlet maliýe instituty

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň ug­ry: 1.Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hü­när­ler: ma­li­ýe; pul...

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Gämi sürüjilik. Gämi gurluşygy. Gämi energetiki gurluşlaryny ulanmak. Ykdysadyýet...