No menu items!
8.9 C
Istanbul
06/07/2020 8:48
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Käbir futbolçylary bilen hoşlaşarlar

Käbir futbolçylary bilen hoşlaşarlar

Fransiýanyň “Monako” topary şertnamalary gutaran birnäçe oýunçy bilen hoşlaşjakdygyny mälim etdi.

Şeýlelikde, topar derwezebanlar Diego Benallo we Seýdou Si, şeýle hem şertnamalarynyň şertlerini ýerine ýetiren ýarymgoragçy Moussa Silla topary terk ederler. Ýene-de “Monako” toparyň üç oýunçysynyň şertnamasy tamamlandy. Timue Bakaýoko “Çelsi” toparyna, ýarymgoragçy Adrien Silwa we hüjümçi Islam Slimani bolsa “Lester” toparyna dolanarlar.

“Ligue 1-de” wagtyndan öň tamamlanan möwsümiň netijelerine görä, “Monako” 40 utuk bilen 9-njy orny eýeledi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

AMAN KEKILOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Başlangyç synplarda okatmak. Mekdebe çenli bilim we terbiýe. Tölegli esasda: Başlangyç...

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2020-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary şu ýylyň 6-njy iýulyndan 19-njy iýuly aralygynda Aşgabat...

Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik: Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy

2020/2021-nji okuw ýyly üçin taýýarlygyň aşakdaky ugurlary boýunça tölegli esasda okuwa kabul edýändigini yglan edýär: 1. Döwlete degişli bolmadyk eda­ra­laryň hünärmenlerini gaý­ta­dan taý­ýar­la­mak aşak­daky...

Täze elektron neşiri döredildi

Häzir ýurdumyzda ençeme gazetdir žurnal neşir edilýär. Olar arkaly ýurdumyzda bolup geçýän möhüm wakalar, täzelikler bilen tanyş bolýarys. Dürli mowzukdaky makalalar milli mirasymyz, medeni...