No menu items!
8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:28
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Italiýada täze möwsüm 1-nji sentýabrda başlaýar  

Italiýada täze möwsüm 1-nji sentýabrda başlaýar  

Italiýanyñ futbol federasiýasy “Seriýa A” çempionatynyñ 2020/2021-nji ýyl möwsüminiñ başlanjak wagtyny belli etdi. Federasiýanyñ saýtynyñ habar bermegine görä, indiki möwsüm şu ýylyñ sentýabr aýynyñ 1-ne başlar diýip, habar berilýär. 28-nji maýda “Seriýa A” çempionatyny dowam etdirmek hakynda belli bolar diýip, Italiýanyñ sport ministri Winçenso Spadafora nygtaýar.

Eger-de futbol duşuşyklaryna ýene gaýtadan arakesme yglan edilse, onda federasiýa “Seriýa A”, “B” we “C” çempionatlarynda utulan-çykdy görnüşde dowam etdiriler. Utulan-çykdy oýunlary tablisanyñ ýokarky we aşakdaky toparlar bilen oýnarlar, bu bolsa çempionaty kimiň ýeñiji we kimiň çempionaty terk etjekdigini anyklap biler.

Eger-de futbol möwsümi doly derejede togtadylsa, onda toparlaryñ soñky görkezijilerine görä çempiony yglan ediler.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Uolt Disney nädip başardy?

Bir köpük pulsuz, garyp adamdy. Adamlara kömek etmegi halaýardy. Çörek bölejiklerini berip, dost bolan syçanjyklary onuň durmuşyny nädip düýpgöter üýtgedip bildi? Uolt Disneý (Walt...

Kasemironyň şertnamasy uzadyldy

Ispaniýanyň “Real Madrid” topary bilen Kasemironyň hyzmatdaşlygy dowam ederler. Kasemironyñ “Real Madrid” bilen şertnamasy 2023-nji ýylyñ 30-nji iýunyna çenli uzaldyldy we bu karar birnäçe...

Merkezi Aziýa sebitiniň telekeçileri üçin onlaýn okuw

Şu ýylyň 1-5-nji iýuny aralygynda «ýaş telekeçiler üçin onlaýn mekdep» atly gysga wagtlyk okuw geçirilýär. Bu okuwlar ýaş we gyzyklanma bildirýän telekeçiler üçin niýetlendi....

Dünýäniň ýokary hak tölenýän türgeni

“Uly tuwalga” ýaryşlarynda 20 gezek çempion bolan şweýsariýaly Rojer Federer dünýäniň iň ýokary hak tölenýän türgeni boldy. 2019-njy ýylyň 1-nji iýuny bilen 2020-nji ýylyň 1-nji...