No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 5:49
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Internetiň Tizligini barlamak üçin

Internetiň Tizligini barlamak üçin

Türkmentelekom  EAK ulanýan internetimiziň tizligini barlamak mümkinçiligini berýär. Siz bu edaranyň https://telecom.tm saýtyna girip degişli bölümiň üsti bilen ýa-da aşakda berlen linke girmek bilen öz ulanýan internetiňiziň häzirki wagtdaky tizligini barlap bilersiňiz.

1993-nji ýylyň 7-nji aprelinde döredilen “Türkmentelekom” EAK-sy Milli Aragatnaşyk operatory statusyna eýedir.

Internet tizligini barlamak üçin link

http://onlinetm.speedtestcustom.com/

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Minutda 100 örtük öndürer

Şu günler Türkmenistanyň dokma kärhanalary azgy-burun örtükleriniň önümçiligini barha giňeldýärler. Bu depgine Aşgabadyň lukmançylyk we kosmetika pamyklaryny öndürýän kärhanasy hem goşular. «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron...

Azyk howpsuzlygynda “öndürilen senesiniň” ähmiýeti

Biz köplenç islendik bir markete ýa-da dükana baryp azyk önümlerini almakçy bolan mahalymyz ilki bilen önümiň “öndürilen senesine” seredip ondan soňra satyn alýarys. Eýsem-de...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Balyk akwariumynyň “akylly” görnüşi

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy “Xiaomi Mijia” programmasyny goldaýan täze “Xiaomi” yşyklandyryş we Wi-Fi bilen “Smart Fish Tank Pro” akwariumyny hödürledi. Ulanyjylar dürli maglumatlary göni öz...