No menu items!
8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:33
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Iň köp gazanan zenan türgenler

Iň köp gazanan zenan türgenler

Ýaponiýaly tennisçi Naomi Osaka soňky bir ýylyň dowamynda gazanan 37,4 million dollar möçberindäki girdejisi bilen dünýäniň iň köp gazanan zenan türgeni boldy.

”Forbes” žurnaly zenan türgenleriň aýlyk haklary, hemaýatkärlerden gazanan girdejileri we beýleki girdejilerini hasaplap, iň köp gazanan türgenleriň sanawyny taýýarlady. Şol sanawda kerweniň başyna ýapon tennisçi geçdi.

Ol 4 ýyldan bäri bu sanawda öňdeligi eýeläp gelýän ABŞ-ly tennisçi Serena Uilýamsdan öňe saýlandy.

Şeýle hem Osaka 2015-nji ýylda 29,7 million dollar girdeji gazanan rus türgen Mariýa Şarapowa hem öňe saýlanyp, ähli döwürleriň iň köp gazanan türgeni boldy.

ABŞ-daky we Awstraliýadaky açyk çempionatynda ýeňiji bolan ýapon tennisçi 2018-nji ýylda 24.3 million dollar gazanypdy.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Žurnalistleriň işini tehnologik enjamlar ýerine ýetirer

“Microsoft” kompaniýasynyň garamagynda bolan «Microsoft News» we «MSN» habarlar gullygy onlarça žurnalisti we redaksiýanyň döredijilik işgärlerini işden çykarýar. Indi işden boşadylan žurnalistleriň ýerini dürli...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

«Der Klassikeriň» ýeňijisi – «Bawariýa»

Häzirki wagtda dünýäde ýeke-täk dowam edýän futbol boýunça milli çempionatda gyzykly duşuşyklar dowam edýär. Germaniýanyň milli çempionatynyň 28-nji tapgyrynda çempionlyk ugrundaky esasy bäsdeşler «Borussiýa...

Pandemiýa Döwründe we Gyzgyn Howada Saglygy Goramak

2020-nji ýylyň 26-njy maýynda BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň binasynda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebitleýin edarasynyň bilermenleri bilen dünýäde aýratyn howply ýokanç keseliň ýaýramagyny gözegçilikde...