No menu items!
8.9 C
Istanbul
29/05/2020 4:37
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Hytaý kompaniýasynyň ykdysady görkezijileri

Hytaý kompaniýasynyň ykdysady görkezijileri

“Xiaomi Corporation” kompaniýasy 2020-nji ýylyñ birinji çärýeginiň netijelerini yglan etdi. Kompaniýanyñ girdejisi  49.7 milliard ýuana barabar boldy we geçen ýyl bilen deňeşdireniňde, 13,6 göterim ýokarlandy. Kompaniýanyň çykdajysy 13,4 göterim artandygy bellendi. “Xiaomi” habar bermegine görä, dünýäde akylly telefonlaryny öndürýän uly 5 kompaniýanyñ öñüne geçmege başardy. Akylly telefonlaryñ satuwy boýunça kompaniýa 30.3 milliard ýuan girdeji getirdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdireniňde, 12.3 göterim ýokarlandy. Umumy bazara akylly telefonlaryñ 29.2 milliony çykaryldy. Bu bolsa öz önümlerini dünýä bazarlaryna ýaýratmak boýunça “Xiaomi” dördünji orny eýeledi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Diplom ykrar etmek :Döwlet Synaglarynyň Guralyşy

Daşary ýurtlarda alynan diplomlary ykrar etmek üçin olaryň eýeleri Türkmenistanyň jemgyýeti öwreniş we hünär ugruna degişli dersler boýunça Döwlet synaglaryny bellenen tertipde tabşyrýarlar. Döwlet synaglary ...

Germaniýa Hytaý bilen ýük gatnawlaryny dikelder

Germaniýanyň «Lufthansa» awiakompaniýasy ýurduň paýtagty Berlinden Pekine we Şanhaýa ýük gatnawlaryny amala aşyryp başlamagy meýilleşdirýär. Kompaniýa özüniň Hytaýdaky şahamçasyndan Şanhaý şäherine her gün üç, Pekine...

Wepaly janköýerleri bolan toparlar

Ispaniýanyň “Marca” neşiri ses berişlik arkaly wepaly janköýerleri boýunça dünýäniň iň gowy 40 toparynyň  sanawyny düzdi. 1 milliondan gowrak adamyň ses bermeginde Marokkonyň “Raja”...

Pul Baýrakly makala bäsleşigi Türkmen talyplaryna garaşýar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigine  häzire çenli jemi 20 makala kabul edildi we bu makalalaryň ählisini bu...