No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 5:28
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR “Huawei” kompaniýasy “Samsungdan” ozdurdy

“Huawei” kompaniýasy “Samsungdan” ozdurdy

“Huawei” ýylyň ikinji çärýeginde ykjam enjamlaryň satuwynda “Samsung”kompaniýasyndan öňe geçdi “Canalys” firmasynyň berýän maglumatyna görä,  2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde Hytaýyň “Huawei” telekommunikasiýa kompaniýasy 55,8 million ykjam telefon satan bolsa, Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy bolsa degişli döwürde  53,7 million smartfon satdy.

Degişli hasabata görä, “Huawei”-iň satuwy 5% peseldi. “Samsung” kompaniýasynyňky bolsa Braziliýa, ABŞ we Ýewropa ýaly esasy bazarlarda ýüze çykan bökdençlikler sebäpli 30% azaldy.

Şol bir wagtyň özünde, hasabat döwründe “Huawei” kompaniýasynyň daşary ýurt bazarlarynda iberýän telefonlarynyň möçberi hem 27 % azaldy.  Muňa garamazdan, Hytaýyň çäginde bu kompaniýanyň telefon söwdasy ýokarlanyp, telefonlaryň 70 göterimini satýar.

Hytaý kompaniýasynyň wekili bu barada eden çykyşynda şeýle diýdi: “Deňi-taýy bolmadyk global ykdysady çökgünlik we kynçylyklar wagtynda ösmegimizi dowam edýäris”.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

TmKontakt: Biznesiň Onlaýn Maglumat Programmasy

Ýadyňyzda bolsa düýn (06.08.2020) “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “Ata Watan Imo” (+993 65 80 24 70) hasabynda TmKontakt adyndaky täze aplikasiýanyň (mobil goşundy-priloženiýa)  Google...

Zidan – dünýäniň iň gowy klub tälimçisi

Ispaniýanyň “Real Madrid” toparynyň baş tälimçisi Zinedin Zidan Fransiýanyň “L'Équipe” neşiri tarapyndan dünýäniň iň gowy tälimçisi diýlip saýlandy. Gazetiň baş sahypasy şu mowzuga bagyşlanyp...

Hepdelik täleýnama (9-15 awgust)

Hamal (guzy 21.03 — 20.04) Indi hamallara doly dynç almagyň wagty geldi. Öňümizdäki hepde siz maşgalaňyz bilen öýde oturyp süýji-süýji söhbetler edip, durmuşyň hözirini görmelisiňiz....

Liwan Respublikasynyň Prezidentine gynanç haty

Düýn Beýrut şäheriniň portynda patlama bolup geçti. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Liwan Respublikasynyň Prezidenti Mişel Auna Beýrut şäheriniň portunda bolup geçen partlama netijesinde köp...