No menu items!
8.9 C
Istanbul
01/06/2020 6:11
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Hemilton “Formula 1” ýaryşlarynyň iň güýçli sürüjisi hasaplanýar

Hemilton “Formula 1” ýaryşlarynyň iň güýçli sürüjisi hasaplanýar

«Formula 1» ýaryşlarynda çykyş edýän «Alfa Tauri» toparynyň türgeni Daniil Kwýat häzirki wagtda bu ýaryşda iň ökde türgeniň 6 gezek çempion bolan Lýus Hemiltondygyny belläp geçdi. Hemilton “Mersedes” toparynyň düzüminde çykyş edýär.

– Anyk maglumatlar muňa şaýatlyk edýär. Hemilton hemmelerden öňde. “Mersedes” awtoulagyna bolan ynamy tükeniksiz – diýip, Kwýat “Sky Sports” neşirine beren beýanatynda belläp geçdi.

Hemilton dünýäniň çempiony diýen derejä bassyr 3 ýyldyr eýe bolup gelýär. 2020-nji möwsümde hem çempion bolan halatynda ol 7 gezek dünýäniň çempiony bolup, ady rowaýata öwrülen Mihael Şumaher bilen deňleşer.

IŇ TÄZE HABARLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...

Belgiýanyň şa gyzy harby talyp boldy  

Belgiýanyň Karoly Filippiň mirasdüşer gyzy Ýelizaweta ýurduň iň gowy ýokary okuw mekdebi hökmünde Karollyk Harby akademiýasynda okap başlady. «People» neşiriniň ýazmagyna görä, girmesi hem-de okamasy...

Dünýäniň iň ýaşuly adamy aradan çykdy

Dünýäniň iň ýaşuly erkek adamy hasaplanýan britaniýaly Robert Ueýton 112 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada “BBC” teleýaýlymy habar berýär. Şu ýylyň fewral aýynda ýaponiýaly Titesu...

Dünýäniň iň uly elektrikli uçarynyň synagy

Dünýäniň iň köp ýolagçy kabul edýän elektrik togy bilen işleýän “MagniX” uçarynyň synag uçuşy amala aşyryldy. häzirki wagtda elektrik togy bilen işleýän ulaglar kem-kemden...