No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 6:49
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Hakimi Italiýa barýar

Hakimi Italiýa barýar

Germaniýanyň “Borussiýa Dortmund” toparynda oýnaýan Aşraf Hakimi futbol ýoluny Italiýada dowam etdirip biler. Bu futbolçy bilen gyzyklanýan Italiýanyň “Inter” topary gepleşiklerde netije gazanmagy başlady. Bu barada toparyň ýolbaşçysy Guiseppe Marotto gürrüň berýär.

Onuň aýtmagyna görä, futbolçynyň satyn alynmagyna degişli gepleşikleriň netije berýändigi mälim edildi. Ispaniýanyň “Real Madrid” toparynyň futbolçysy bolan Hakimi Germainiýada kärendesine oýnaýar.

Ol Germaniýada futbol oýnan döwründe ähli ýaryşlar boýunça 45 duşuşykda çykyş etdi. Şol duşuşyklarda 9 gezek tapawutlanyp, 10 gezek hem topar ýoldaşlarynyň tapawutlanmagyna goşant goşdy.

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

6 aýda 68 milliard dollar girdeji gazandy

2020-nji ýylyň 6 aýynda Hytaýyň “Huawei” kompaniýasy 68 milliard dollar girdeji gazandy. Kompaniýanyň girdejisi 13,1 göterim artdy. “Huawei”-iň arassa girdejisi 9,2 göterime deň boldy. “Huawei”-iň...

14 ýyldan soňra “La Liga” dolandy

Ispaniýanyň milli futbol çempionatynyň ikinji ligasy bolan “Segunda” ligasynda çykyş edýän “Kadis” topary 14 ýyldan soňra täzeden ýokary ligada çykyş etmäge mümkinçilik aldy. 69...

«Altyn asyryň» yklym ýaryşyndaky duşuşyklary merkezleşdirilen görnüşde geçiriler

Türkmenistanyň futbol boýunça çempiony «Altyn asyr» futbol toparynyň AFK-nyň kubogy ― 2020-niň çägindäki duşuşyklary merkezleşdirilen görnüşde geçiriler. Aziýanyň Futbol konfederasiýasy özüne agza assosiasiýalaryň wekilleri...

Ukraina Türkmenistan bilen howa gatnawlaryny dikeltmäge ymtylýar

Ukrainanyň infrastruktura ministri Wladislaw Krykliý 10-njy iýulda, Kiýewde Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Toýly Ataýew bilen iş duşuşygyny geçirdi ― diýip, ministrligiň resmi saýty habar berýär. Taraplar iki...