No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 5:04
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Habib – Getži tutluşygy 24-nji oktýabrda geçiriler

Habib – Getži tutluşygy 24-nji oktýabrda geçiriler

“Absolute Fighting Championship” (UFC) ýaryşyňyň ýeňil agram boýunça kemeriniň eýesi russiýaly Habib Nurmagomedow özüniň nobatdaky tutluşygyny bu ugurdaky häzirki çempiony amerikaly Jastin Getži bilen şu ýylyň 24-nji oktýabrda geçirer. Bu barada UFC ýaryşynyň ýolbaşçysy Deýn Uaýt  “CNN” telelýamlymynda habar berdi.

Metbugat neşirleriniň habar bermegine görä,  Deýn Uaýt  tutluşygyň 24-nji oktýabrda geçiriljekdigini aýdyp, onuň nirede geçiriljekdigi barada hiç hili maglumat bermedi. Tutluşygyň ABŞ-nyň Las-Wegas şäherinde ýa-da BAE-niň Abu-Dabi şäherinde geçirilmegi mümkin.

Bu tutluşygy şu ýylyň 19-njy sentýabrynda Abu-Dabide geçirmek göz öňünde tutulypdy. Ýöne rus tarapy muňa garşylyk bildirdi. 3-nji iýulda Habibiň kakasy Abdulmanap Nurmagomedow aradan çykypdy.

Habib iň soňky tutluşygyny 2019-njy ýylyň 7-nji sentýabrynda geçirdi. Ol şonda amerikaly Dastin Porýeniň ýeňip, kemerini saklap galypdy. Nurmagomedow 2018-nji ýylda çempion bolupdy. 31 ýaşly türgen 28 duşuşykda ýeňiş gazanyp, bir gezek ýeňildi.

Getži häzirki wagtda çempion hasaplanýar. Ol şu ýylyň maýynda Toni Fergýusony ýeňipdi. 31 ýaşly bu türgen hem 22 tutluşykda ýeňiş gazanyp, 2 gezek ýeňlişe sezewar bolupdy.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Noutbuk önümçiligini bes eder

Ýaponiýanyň “Toshiba” kompaniýasy noutbuk önümçiligini bes eder. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. “Toshiba Client Solutions” kompaniýasynyň mirasdüşeri we noutbuk öndürmek bilen meşgullanýan “Dynabook”-yň...

TOEFL synagyny geçmek isleýäňizmi?

Siz mekdebi tamamladyňyzmy? TOEFL synagyndan ýokary bal gazanmak kynçylygyny çekýäňizmi? SAT barada eşitdiňizmi? Siz kollej derejesindäki akademik okuw we ýazuw barada bilýäňizmi? ABŞ-nyň ýokary...

Liwan Respublikasynyň Prezidentine gynanç haty

Düýn Beýrut şäheriniň portynda patlama bolup geçti. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Liwan Respublikasynyň Prezidenti Mişel Auna Beýrut şäheriniň portunda bolup geçen partlama netijesinde köp...

Sançes “Interde” galýar

Hüjümçi Aleksis Sançes hemişelik esasda “Inter” toparyna geçdi. 31 ýaşly çilili futbolçy “Inter” bilen 2023-nji ýylyň tomsuna çenli şertnama baglaşdy. Şol bir wagtyň özünde...