No menu items!
8.9 C
Istanbul
29/05/2020 4:54
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Gresiýanyň syýahatçylyk mümkinçilikleri

Gresiýanyň syýahatçylyk mümkinçilikleri

Dünýäde syýahat etmegi bildirýän ýa-da zähmet rugsadynda bolan wagtyňyz rahat dynç almak isleýän bolsañyz, onda size Gresiýanyñ “Santorini” adasyny maslahat berilýär. Gresiýanyñ Santorini adasy Egeý deñzi bilen çaknyşýar. Bu ada baran mahalyñyz haýsy ýerden seredeniñizde örän owadan keşp janlanýar, Günüň ýaşýan wagty örän köp syýahatçylary ýygnanyşýarlar. Eger-de Günüñ ýaşýan wagtyny görmekden lezzet alýan bolsañyz, onna size gämide syýahat etmek maslahat berilýär, sebäbi deňiz kenary köp syýahatçylaryñ ýygnanmagy gämide Günüñ ýaşýan wagtyny uzak wagtlap hem-de arkaýyn synlap bilersiñiz. Akrotiri maýagynyñ töwereginde gezelenç etmek maslahat berilýär. Haçan-da Gün ýaşanda, bu ýerde birnäçe kafeler, deňiz kenarynda geçirilýän medeni çäreler öz işine başlaýar.

Tomus möwsüminde Santorini adasynda syýahatçylaryñ sany birden köpelýär. Eger siz syýahatçylaryñ az bolmagyny isleýän bolsañyz şeýle hem rahat göwnejaý dynç almak isleýän bolsañyz, onda siz: Maý, iýun, sentýabr we oktýabr aýlarynda syýahat etmegiñizi maslahat berilýär. Plýaž möwsümi iýun aýynyñ başyndan başlap, sentýabr aýynda “Ifestiýa” festiwaly, ýagny feýerwerk tomaşasy bilen tamamlanýar.

Haýsy myhmanhanda galmaly?

Syýahatçylara we dynç almaga gelen adamlara Santoriniñ “West East Suites” myhmanhansynda galmak maslahat berilýär. Myhmanhada galmagyñ esasy maksady onuñ ajaýyp keşpde ýerleşdirilen suw howdany bolup durýar. Bu suw howdana seredeniñde, onuñ suwy deñze akyp gidýän ýaly görkezilýär, bu bolsa adam üçin rahatlyk döredýär. Myhmanhananyñ her bir lýuks otagynda terrasa, otaga degişli hususy suw howdany we gidromassaž wannalary öz içine alýar.

Rimida Villas myhmanhanasy-Oýa, Santorini

Bular ýaly milli gowak jaýjagazlarynda adada irki döwürlerde ýaşap geçen adamlar ýaşapdyrlar. Dag eteginde ýerleşen jaýlaryñ içinde öz öýüñ atmosferasyny duýup bolýar. Ähli otaglarda terrasa we gidromassaž wannalary ýerleşdirilen, haçan-da terrasa çykañyzda, siziñ öñüñizde dag, deñiz we ýüzüp barýan gämileri görmek bolýar. Bu bolsa adamyñ psihiki we fiziki saglygyna hem peýdalydyr.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan bilen Azerbaýjan arasynda optiki-süýümli ulgam dörediler

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginde «Türkmentelekom» elektroaragatnaşyk kompaniýasynyň we «Azertelekom» jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýetiň wekilleriniň arasynda wideomaslahat geçirildi. Onuň dowamynda pudaklaýyn türkmen-azerbaýjan gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljekki ösüşiniň...

Baýlaryň baýlygy 255 milliard dollar artdy

Soňky iki aýyň dowamynda koronawirus pandemiýasyna garamazdan, dünýäniň iň baý 25 adamynyň umumy baýlygy 255 milliard dollar artdy. Şeýle maglumatlar “Forbes” žurnalynda çap edildi. Dünýädäki...

65 müň dollarlyk zenan köýnegi

Florens Pýunyň ýolbaşçylygynda surata düşürilen «Dessur» (Ritual) kinofilminde baş gahrymanyň geýen köýnegi 65 müň amerikan dollaryna satyldy. Köýnegiň bahasy alyjylaryň özara bäsleşigi (auksion) şeklinde...

Zehinli çagalara sungat ojagy garaşýar

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 6-njy çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyň dürli ugurlary we görnüşleri boýunça şu aşakdaky bölümlere...