No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 7:06
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR “Google” habarlar üçin töleg eder

“Google” habarlar üçin töleg eder

ABŞ-da ýerleşýän tehnologiýa kompaniýasy “Google” mazmuny ýokary bolan habarlar üçin töleg tölemek isleýär. Bu babatda 3 ýurduň köpçülikleýin metbugat gulluklary bilen şertnamalar baglaşyldy. Kompaniýa şeýle şertnamalaryň gerimini giňeltmegi meýilleşdirýär.

“CNBC-däki” habara görä, “Google” kompaniýasy hödürleýän mazmuny üçin Germaniýadan (Spiegel Group), Awstraliýadan (Solstice Media) we Braziliýadan (Diarios Associados) metbugat gulluklaryna pul tölär.

“Bloomberg” gullugyndaky habara görä, birnäçe ýyl bäri media kompaniýalary “Google” we beýleki onlaýn platformalary özleriniň habarlarynyň mazmunyny ulanmak we sanly mahabata gözegçilik etmek üçin tankytlaýandygyny belleýär.

“Google-yň” wise-prezidenti Bred Bender ökde mazmun öndürijileriniň sanyny artdyrmak üçin käbir habar neşirlerine mazmun üçin töleg töläp başlajakdygyny habar berdi. Şeýle-de bolsa, şol beýannamada ulanyjylaryň “Google News” we “Discover” arkaly ygtyýarly şahsy mazmuna girmegini dowam etdirjekdigi baradaky maglumatlar görkezildi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

COVID-19 barada biz nämeleri bilýäris?

Keseliň gizlin döwri döwri (inkubasion döwri) 1-14 gün (ortaça 5-6 gün); COVID-19 keseli koronowirus bilen infisirlenen adamdan gürleşende, üsgürende, asgyranda onuň burnundan we agzyndan bölünip...

“Mançester Ýunaýted”-iň ýeňşi

Angliýanyň “Premýer-ligasynyň” 34-nji tapgyrynda “Mançester Ýunaýted” “Aston Villa”-ny 3-0 hasabynda ýeňdi. Duşuşyk Birmingemiň “Willa Park” stadionynda geçirildi. “Mançester Ýunaýtediň” düzüminde Bruno Fernandes, Meýson Grinwud...

Türkmenistanda COVID19 hasaba alynmady

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Ýewropa Sebitleýin edarasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana bolan saparynyň netijelerine boýunça geçirilen brifingde, Türkmenistanda geçirilen işler boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň...

Duşuşyk başyna gol geçirip bilmedik hüjümçiler

“GiveMeSport” portaly, bu möwsümde iň köp duşuşyk geçirilen öňdebaryjy Ýewropa ligalarynyň (Ispaniýa, Italiýa, Germaniýa, Angliýa) gol geçirip bilmedik hüjümçileriň sanawyny düzdi. “Liwerpulyň” oýunçysy Mohammed Salah...