No menu items!
8.9 C
Istanbul
04/08/2020 10:58
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Geljegiň ulagy: wodorod ýangyçly otly

Geljegiň ulagy: wodorod ýangyçly otly

Ýewropa Bileleşigi «ýaşyl ykdysadyýete» geçmek maksatnamasynda wodorodly energetika has köp ähmiýet berýär. Ýewropa Komissiýasy 2024-nji ýyla çenli wodorod ýangyjyň önümçiligini 6 esse artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu hem onuň nyrhynyň peselmegine mümkinçilik döreder.

Häzirki wagtda ulaglaryň köp görnüşinde ýangyjyň bu görnüşini ulanmak babatda degişli işler alnyp barylýar. Fransiýanyň “Alstom” kompaniýasy wodorod ýangyçly otly taslamasyny işläp düzdi. Ol sagatda 110 kilometr tizlige ýetip, 300 ýolagça niýetlenendir.

Iň esasy zat, energiýanyň çeşmesi otlynyň üçeginde ýerleşýär. Ýewropada bäş müň dizel otlusyny çalyşmak babatda işler alnyp barylýar. Germaniýa eýýäm 40-dan gowrak wodorod bilen işleýän otlulary sargyt etdi we wodorod energiýasyny ösdürmek üçin 9 milliard ýewro maýa goýmagy meýilleşdirýär.

Ýewropa Komissiýasy wodorod ýangyjynyň howa zyňylýan hapa  gazlarynyň möçberini azaltmaga we müňlerçe iş ýerlerini döretmäge kömek etjekdigine ynanýar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Zenan syýahatçylardan täze rekord

Beýik Britaniýaly iki zenan iki adamlyk welosipedde dünýäniň aýlanyp çykyp, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Täsinlik neşiriniň wekilleri bu syýahatyň esasy aýratynlygy hökmünde onuň gysga...

“Porto” kubogy gazandy

Portugaliýa kubogynyň finalynda “Porto” topary “Benfikany” 2-1 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň 38-nji minutynda “Porto” toparynyň futbolçysy Luis Diaz gyzyl petek oýundna çykaryldy. Bir oýunçy kem...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Täze elektron neşir hereket edip başlady

Türkmenistanda täze elektron neşir hereket edip başlady.  Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan esaslandyrylan täze neşiri  https://www.mfa.gov.tm/gazet-1.pdf  salgysyndan  okap bilersiňiz! Türkmen, Iňlis we Rus dillerindäki...