No menu items!
8.9 C
Istanbul
29/05/2020 2:54
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Galaxy M51 ýakynda söwda tekjelerinde

Galaxy M51 ýakynda söwda tekjelerinde

Samsung Galaxy ýakynda M3 modelini ulanyjylara ýetirdi. Emma muňa garamazdan kompaniýa Galaxy-nyň täze M51 modelini alyjylara ýetirer. Onuň içki ýady 128 GB barabar bolup, Android 10 ulgamy esasynda işlemegine garaşylýar. Akylly telefon amatly bahadan ulanyjylara hödürlener. Samsung kompaniýasynyň ýolbaşçylary A hem-de M model boýunça öndürilýän akylly telefonlaryň eleýeter bahadan hödürlenýändigini şeýle düşündirýär.

— Bu akylly telefonlar hemme ulanyjylaryň maddy ýagdaýynyň ýetmegi üçin niýetlenen. Olar birmeňzeş ulgam bilen işleýändigine garamazdan, amatly bahadan ýetirilýär.

Hakykatdanam kompaniýanyň ýokarda ady agzalan akylly telefonlary ähli Samsung ulanjylary üçin amatly telefonlaryň hatarynda tanalýar. Olar beýleki kompaniýanyň önümlerinden has ynamdar hem-de ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Özbegistanda ekine onlaýn gözegçilik ýola goýuldy  

Özbegistanyň Andijon welaýatynda 6 gektar meýdanda «Emeli intellekt» tehnologiýasy ornaşdyryldy. Synag üçin alnan bu ýer bölegi baradaky ähli maglumatlar «Monterra» onlaýn platformasyna ýerleşdirildi. Ýerden alynýan...

«Soňky jaň» dabarasy gutlagy

Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri! Mähriban uçurymlar! Sizi uly joşguna we şatlykly pursatlara beslenýän «Soňky jaň» dabarasy hem-de okuw ýylynyň üstünlikli tamamlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...

«7-nji hüjredäki gudrat» filmi rekord täzeledi

Aras Bulut İýnemliniň baş keşbi janlandyran «7-nji hüjredäki gudrat» (“7. Koğuştaki Mucize”) filmi soňky iki aýyň içinde koronawirus ýokanjy sebäpli karantin düzgünleriniň berk ulanylýan...

Germaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com...