No menu items!
20/09/2020 22:45
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Dünýäniň iň köp girdeji gazanýan futbolçylary...

Dünýäniň iň köp girdeji gazanýan futbolçylary…

Häzirki wagtda dünýäniň islendik künjünde sportuň futbol görnüşi has hem özgerýär. Bu sport bilen 7 ýaşdan 70 ýaşa çenli meşgullanmagy halaýarlar. Hat-da futbol janköýerleri dört ýyldan bir gezek geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Sportuň futbol boýunça dünýä belli oýunçylaryň ýyllyk girdejisiniň näçedigini bilmek isleýärsiňizmi? “Forbes” žurnaly 2020-nji ýylda iň köp girdejili oýunçylaryň sanawyny düzdi.

Iň köp girdejili oýunçylaryň sanawy:

  1. 1. Lionel Messi (“Barselona” we Argentina) – 126 million dollar.
  2. 2. Kristiano Ronaldo (“Ýuwentus” we Portugaliýa) – 117 million dollar.
  3. 3. Neýmar (“PSŽ” we Braziliýa) – 96 million dollar.
  4. 4. Kilian Mbappe (“PSŽ” we Fransiýa) – 42 million dollar.
  5. 5. Mohamed Salah (“Liwerpul” we Müsür) – 37 million dollar.
  6. 6. Paul Pogba (“Mançester Ýunaýted” we Fransiýa) – 34 million dollar.
  7. 7. Antuan Grizmann (“Barselona” we Fransiýa) – 33 million dollar.
  8. 8. Garet Beýl (“Real Madrid” we Uels) – 29 million dollar.
  9. 9. Robert Lewandowski (“Bawariýa” we Polşa) – 28 million dollar.
  10. 10. Dawid de Heýa (“Mançester Ýunaýted” we Ispaniýa) – 27 million dollar.

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Liwerpul” Tiago bilen güýçlenýär

Germaniýanyň çempiony “Bawariýa” toparynyň düzüminde çykyş eden Tiago Alkantara mundan soňky futbol ýoluny Angliýanyň çempiony “Liwerpul” toparynyň düzüminde dowam eder. Bu babatda her iki...

“Mançester Ýunaýtediň” iň gowy oýunçysy saýlandy

“Mançester Ýunaýtediň” portugaliýaly ýyldyzy Bruno Fernandes toparda “ýylyň iň gowy oýunçysy” diýlip yglan edildi. Bruno Fernandes Angliýanyň “Premýer Liga” toparlaryndan biri bolan “Mançester Ýunaýted” toparyndaky...

Barlygyňda baýdyryn

(Oýlanma) Käbir zatlar ynsana tebigy taýdan berilýär. Ony ret etmek ýa kabul etmek onuň şahsy islegine bagly bolmaýar. Şol tebigylygy üýtgetmek-de, ýerini çalyşmak-da mümkin däl....

Näme üçin howa uçarlaryň aýnalary tegelek?

“AZERTAC”-yň habar bermegine görä, geçen asyryň uçarlaryna, ýagny 50-60-njy ýyllara göz salanymyzda uçarlarynyň penjireleri inedördül ýa-da gönüburçly görmek bolar. Ilki hemme zat gowudy, uçarlar...